Đại Học Thái Bình

TBU
(Thai Binh University)
Thành lập năm: 2011
Tỉnh thành:Thái Bình
Địa chỉ:Tân Bình, thành phố Thái Bình

Các ngành đào tạo

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu tuyển sinh

Các ngành đào tạo đại học

 

 

650

- Quản trị kinh doanh

D340101

A,A1,D1

 

- Kế toán

D340301

A,A1,D1

 

Các ngành đào tạo cao đẳng

 

 

700

- Quản trị kinh doanh

C340101

A,A1,D1

 

- Kế Toán

C340301

A,A1,D1

 

- Tài chính - Ngân hàng.

C340201

A,A1,D1

 

- Thư ký văn phòng

C340407

A,A1,D1

 

- Dịch vụ pháp lý

C380201

A,A1,D1

 

- Công nghệ thông tin

C480201

A,A1

 

- Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

A

 

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A,A1