Đại học Tài chính Quản trị Kinh Doanh xét tuyển bổ sung thêm 200 chỉ tiêu cho 7 ngành đào tạo hệ đại học chính quy năm 2018.

Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Theo thông tin từ trường Đại học Tài chính Quản trị Kinh Doanh, Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dựa theo kết quả thi THPT QG năm 2018 từ 14 điểm trở lên. Chỉ tiêu trong đợt bổ sung là 200 cho các ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Hệ thống thông tin quản lý.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 8h00’ngày 24/08/2018 đến 17h00’ ngày 03/09/2018 (trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển qua đường bưu diện chuyển phát nhanh thi tính theo ngày gứi được đóng dấu trên phong bì).

Thời gian công bố kết quả trúng tuyển ngày 04/09/2018.

STT Mã ngành Tên ngành Chỉ tiêu
1 7310101 Kinh tế 10
2 7340101 Quản trị kinh doanh 50
3 7340120 Kinh doanh quốc tế 10
4 7340201 Tài chính - Ngân hàng 50
5 7340301 Kế toán 60
6 7340302 Kiểm toán 10
7 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 10

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng xét tuyển bổ sung năm 2018

Đại học Tân Trào thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018