Đại học Nông Lâm Bắc Giang thông báo xét tuyển thêm 666 chỉ tiêu cho hệ đại học chính quy và 60 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

Danh sách các trường đại học công lập xét tuyển bổ sung

Danh sách các trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung năm 2018

Sau khi công bố danh sách trúng tuyển đợt 1, Đại học Nông Lâm Bắc Giang tiếp tục tuyển sinh thêm nhiều chỉ tiêu cho cả hai hệ cao đẳng và đại học.

Ngưỡng điểm xét tuyển theo phương thức dựa vào điểm thi THPT Quốc gia 2018 là 13.0 điểm. Riêng phương thức theo bạ thì các môn tổ hợp xét tuyển phải trên 6.0 điểm.

Điều kiện xét tuyển

* Bậc đại học

- Tốt nghiệp THPT

- Điểm trung bình cả năm của 3 năm học cấp 3 (lớp 10, 11 và 12) đạt từ 6,0 trở lên.

* Bậc cao đẳng

- Tốt nghiệp THPT.

Thời gian xét tuyển

- Xét tuyển đợt bổ sung từ ngày 13/8/2018 đến 31/8/2018.

Bậc đại học chính quy (666 chỉ tiêu)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điểm xét tuyển

Theo kết quả thi THPT quốc gia

Theo học bạ

(Điểm bình quân 3 năm: lớp 10,11,12

Mã tổ hợp môn xét tuyển

Điểm thi THPT quốc gia

1

Khoa học cây trồng

7620110

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

2

Chăn nuôi – Thú y

7620105

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

3

Thú y

7640101

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

4

Quản lý đất  đai

7850103

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

5

Quản lý Tài nguyên & Môi trường

7850101

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

6

Công nghệ thực phẩm

7540101

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

7

Công nghệ sinh học

7420201

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

8

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

7620211

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

9

Lâm sinh

7620205

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

10

Kế toán

7340301

A00, A01, D01

13.0

6.0

11

Bảo vệ thực vật

7620112

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

12

Kinh tế

7310101

A00, A01, D01

13.0

6.0

13

Đảm bảo chất lượng và ATTP

7540106

A00, A01, D01, B00

13.0

6.0

 

Bậc Cao đẳng (60 chỉ tiêu)

STT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Điều kiện xét tuyển

Chỉ tiêu

1

Dịch vụ thú y

6640201

Tốt nghiệp THPT

20

2

Kế toán

6340301

Tốt nghiệp THPT

20

3

Quản lý đất đai

6850102

Tốt nghiệp THPT

20

Kênh tuyển sinh tổng hợp

Đại học Nguyễn Trãi xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 2018