Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

(VINH LONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION)
Thành lập năm: 2013
Tỉnh thành:Vĩnh Long
Địa chỉ:73 Nguyễn Huệ, Phường 2, Vĩnh Long

Học phí

- Thực hiện theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015;

- Học phí bậc đại học năm học 2020-2021:

  • Khối kỹ thuật: 6.500.000đ/học kỳ đầu
  • Khối ngoài kỹ thuật: 5.750.000đ/học kỳ đầu

- Học phí năm học 2020-2021 cụ thể như sau: