Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long

(VINH LONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY EDUCATION)
Thành lập năm: 2013
Tỉnh thành:Vĩnh Long
Địa chỉ:73 Nguyễn Huệ, Phường 2, Vĩnh Long

Các ngành đào tạo

Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long - Danh mục ngành đào tạo và tổ hợp xét tuyển năm 2020

* Lưu ý: Những ngành có dấu (*) là những ngành có tuyển sinh thêm chương trình đào tạo liên kết quốc tế (2+2) với trường đại học TONGMYONG-Hàn Quốc