Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

HIU
(Hong Bang International University)
Thành lập năm: 1997
Địa chỉ:215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Website:http://hiu.vn/

Học phí


Về mức học phí trong năm học 2018, Nhà trường cũng áp dụng mức học phí theo Nghị định 86 của Chính Phủ. Cụ thể:

  • Đại học chính quy: 9 – 16 triệu đồng/ học kỳ/ sinh viên
  • Cao đẳng: 8 – 10 triệu đồng/ học kỳ/ sinh viên
  • Học phí theo tín chỉ: 700.000đ đến 1.100.000đ/1 tín chỉ.