Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

HIU
(Hong Bang International University)
Thành lập năm: 1997
Địa chỉ:215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Website:http://hiu.vn/

Giới thiệu

Được thành lập từ năm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập.

Tầm nhìn

Trường ĐHQT Hồng Bàng là cơ sở giáo dục đại học tư thục sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và trong một số lĩnh vực, ngang hàng với các trường đại học hàng đầu của khu vực.

Sứ mạng

Sứ mạng cao cả của Trường ĐHQT Hồng Bàng là đào tạo ra những con người sáng tạo với khả năng tư duy vượt trội, kỹ năng ứng dụng tri thức vào cuộc sống nhuần nhuyễn, cùng một tâm hồn cao thượng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đáp ứng nhu cầu của đất nước trong giai đoạn phát triển bùng nổ.

Giá trị cốt lõi

 • Chất lượng và hiệu quả;
 • Năng động và sáng tạo;
 • Hội nhập và phát triển;
 • Sức mạnh liên ngành.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được tổ chức từ 14 khoa và 3 viện:

Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng có 3 Viện và 14 Khoa với hơn 40 hướng chuyên sâu.

 • Viện đào tạo sau đại học
 • Viện Khoa học xã hội Ngôn ngữ quốc tế
 • Viện Kinh doanh & Quản lý
 • Khoa Vật Lý Trị Liệu - Phục Hồi Chức Năng
 • Khoa Điều Dưỡng
 • Khoa Răng Hàm Mặt
 • Khoa Xét Nghiệm Y Học
 • Khoa Dược
 • Khoa Y
 • Khoa Đại cương
 • Khoa Điện tử - tự động hóa
 • Khoa Mỹ thuật Công Nghiệp
 • Khoa Kiến Trúc
 • Khoa Công Nghệ Sinh Học – Môi Trường
 • Khoa Công Nghệ Thông Tin
 • Khoa Xây Dựng
 • Khoa Giáo Dục Thể Chất & Quốc Phòng – An Ninh

Được thành lập từ năm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập.

Tầm nhìn

Trường ĐHQT Hồng Bàng là cơ sở giáo dục đại học tư thục sáng tạo hàng đầu của Việt Nam và trong một số lĩnh vực, ngang hàng với các trường đại học hàng đầu của khu vực.

Sứ mạng

Sứ mạng cao cả của Trường ĐHQT Hồng Bàng là đào tạo ra những con người sáng tạo với khả năng tư duy vượt trội, kỹ năng ứng dụng tri thức vào cuộc sống nhuần nhuyễn, cùng một tâm hồn cao thượng và đạo đức nghề nghiệp trong sáng, đáp ứng nhu cầu của đất nước trong giai đoạn phát...