Đại Học Phạm Văn Đồng

PDU
( Pham Van Dong University )
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Quảng Ngãi
Địa chỉ:509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 

Thông tin liên hệ

Address: 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 
Email: daihocphamvandong@pdu.edu.vn
Hotline: 02553824041