XEM ĐỀ THI - GỢI Ý ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP THPT 2020 TẠI ĐÂY:
Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh - Vật Lý - Hóa học - Sinh học - Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân

Mã trường: DPQ

Đại Học Phạm Văn Đồng

PDU

Tên tiếng Anh: Pham Van Dong University

Thành lập năm: 2007

Địa chỉ: 509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 

Tỉnh thành: Quảng Ngãi

Học phí

Trường thực hiện mức thu học phí và lộ trình tăng học phí theo quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 01/09/2016.


Mức thu học phí đối với trình độ đại học 1 tháng

Khối ngành, chuyên ngành đào tạo Năm học 2016 - 2017 Năm học 2017 - 2018 Năm học 2018 - 2019 Năm học 2019 - 2020 Năm học 2020 - 2021
1. Khoa học xã hội, kinh tế, luật, nông lâm, thủy sản 670 740 810 890 980
2. Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, khách sạn, du lịch 790 870 960 1.060 1.170