Đại Học Phạm Văn Đồng

PDU
( Pham Van Dong University )
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Quảng Ngãi
Địa chỉ:509 Phan Đình Phùng, TP Quảng Ngãi 

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân:

- Đại học chính quy

- Cao đẳng chính quy

- Trung cấp chính quy

Đào tạo sau Đại học:

- Đào tạo Thạc sĩ (Cao học)

- Đào tạo Tiến sĩ

Đào tạo Cử nhân:

- Đại học chính quy

- Cao đẳng chính quy

- Trung cấp chính quy

Đào tạo sau Đại học:

- Đào tạo Thạc sĩ (Cao học)

- Đào tạo Tiến sĩ