Sự kiện: GIÁO DỤC | TUYỂN SINH 2013 | TƯ VẤN TUYỂN SINH

Đại học Nông Lâm - Đại học Huế

Địa chỉ: Số 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, Thành phố Huế.

Website: www.huaf.edu.vn

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DHL

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2012

Ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

1.300

Công nghiệp và công trình nông thôn

D510250

A

 

Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm

D510251

A

 

Công nghệ thực phẩm

D540101

A,B

 

Khoa học cây trồng

D620110

A,B

 

Bảo vệ thực vật

D620112

A,B

 

Bảo quản chế biến nông sản

D540150

A,B

 

Lâm nghiệp

D620201

A,B

 

Chăn nuôi - Thú y

D640150

A,B

 

Thú y

D640101

A,B

 

Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

A,B

 

Nông học

D620109

A,B

 

Khuyến nông và phát triển nông thôn

D620151

A,B

 

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

D620250

A,B

 

Công nghệ Chế biến lâm sản

D540301

A,B

 

Khoa học đất

D440306

A,B

 

Quản lí môi trường và nguồn lợi thuỷ sản

D620350

A,B

 

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

D620113

A,B

 

Quản lý đất đai

Chuyên ngành: Quản lí đất đai, Quản lí thị trường bất động sản

D850103

A,B

 

Phát triển nông thôn

D620116

A,C,D1,D2,D3,D4

 

Liên kết đào tạo với ĐH An Giang

 

 

250

Thú y

D640101

A,B

 

Bảo vệ thực vật

D620112

A,B

 

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

D620250

A,B

 

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

400

Trồng trọt

C620110

A,B

 

Chăn nuôi - Thú ý

C640150

A,B

 

Nuôi trồng thủy sản

C620301

A,B

 

Quản lý đất đai

C850103

A,B

 

Công nghiệp và công trình nông thôn

C510250

A

 

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: trường Đại học Nông Lâm Đại học Huế