Sự kiện: GIÁO DỤC | TUYỂN SINH 2013 | TƯ VẤN TUYỂN SINH

Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế

77 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế

Điện thoại: 84 54 3826767 - Fax: 84 54 3824901

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2012

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DHT

Chỉ tiêu tuyển sinh 2012

Tên ngành, chuyên ngành học

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Toán học

D460101

A

50

- Toán ứng dụng

D460112

A

50

- Tin học

D480250

A, A1

150

- Vật lí học

D440102

A

50

- Điện tử – Viễn thông

D510350

A

60

- Hoá học

D440112

A, B

70

- Sinh học

D420101

A, B

50

- Công nghệ sinh học

D420201

A, B

60

- Địa lí tự nhiên

D440217

A, B

40

- Địa chất học

D440201

A

40

- Kỹ thuật địa chất

D520501

A

50

- Khoa học môi trường

D440301

A, B

80

- Kiến trúc

D580102

V

180

- Văn học

D220330

C

80

- Ngôn ngữ học

D220320

C, D1

40

- Hán - Nôm

D220104

C, D1

30

- Báo chí

D320101

C, D1

100

- Lịch sử

D220310

C

80

- Đông phương học

D220213

C, D1

50

- Công tác xã hội

D760101

C, D1

100

- Xã hội học

D310301

C, D1

50

- Triết học

D220301

A, C

40

 

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: Trường Đại học Khoa học - ĐH Huế