Đại Học Nội Vụ

HUHA
(HANOI UNIVERSITY OF HOME AFFAIRS)
Thành lập năm: 1971
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:số 36 Xuân La, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội

Các ngành đào tạo

STT

Mã ngành

Ngành/Chuyên ngành

Phương thức

Theo kết quả thi THPT Quốc gia
(tổ hợp môn)

Xét tuyển học bạ 
(tổ hợp môn)

Tại HÀ NỘI

 

 

I

Đại học

 

 

1.1

7340404

Quản trị nhân lực

C00; D01; C22; A00

Không xét

1.2

7340406

Quản trị văn phòng

C00; D01; C20; D15

Không xét

1.3

7380101

Luật

A00; C00; A01; D01

Không xét

1.4

7310205

Quản lý nhà nước

C00; D01; A01; C20

Không xét

1.5

7310201

Chính trị học

C00; D01; A10; C20

Không xét

- CN Chính sách công

C00; D01; A10; C20

Không xét

1.6

7320303

Lưu trữ học

C00; D01; C03; C19

Không xét

1.7

7229042

Quản lý văn hóa

C00; D01; C20; D15

C00; D01; C20; D15

 

 

1.8

 

 

7229040

Văn hóa học

 

 

- CN Văn hóa Du lịch

C00; D01; C20; D15

C00; D01; C20; D15

- CN Văn hóa Truyền thông

C00; D01; C20; D15

C00; D01; C20; D15

- CN Văn hóa Doanh nghiệp

C00; D01; C20; D15

C00; D01; C20; D15

1.9

7480104

Hệ thống thông tin

A00; A01; D01; D02

A00; A01; D01; D02

1.10

7320201

Thông tin – thư viện

C00; D01; A00; C20

C00; D01; A00; C20

1.11

7310202

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

C00; D01; A16; C15

C00; D01; A16; C15

II

Cao đẳng

 

 

2.1

6320303

Lưu trữ

C00; D01; C03; C19

C00; D01; C03; C19

2.2

6340436

Quản lý văn hóa

C00; D01; C20; D15

C00; D01; C20; D15

2.3

6380201

Dịch vụ pháp lý

A00; C00; A01; D01

A00; C00; A01; D01

Phân hiệu tại QUẢNG NAM

 

 

III

Đại học

 

 

3.1

7340404D

Quản trị nhân lực

A00; A01; C00; D01

A00; A01; C00; D01

3.2

7340406D

Quản trị văn phòng

C00; D01; C20; D15

C00; D01; C20; D15

3.3

7380101D

Luật

A00; A01; C00; D01

A00; A01; C00; D01

3.4

7310205D

Quản lý nhà nước

C00; D01; A01; C20

C00; D01; A01; C20

3.5

7310201D

Chính trị học

 

 

- CN Chính sách công

A10; C00; C20; D01

A10; C00; C20; D01

3.6

7229042D

Quản lý văn hóa

C00; C20; D01; D15

C00; C20; D01; D15

3.7

7229040D

Văn hóa học

 

 

- CN Văn hóa Du lịch

C00; C20; D01; D15

C00; C20; D01; D15

3.8

7480104D

Hệ thống thông tin

A00; A01; A16; D01

A00; A01; A16; D01

IV

Cao đẳng

 

 

4.1

6320301D

Văn thư hành chính

C00; D01; D14; D15

C00; D01; D14; D15

4.2

6380201D

Dịch vụ pháp lý

A00; C00; A01; D01

A00; C00; A01; D01

Cơ sở tại TP. HCM

 

 

V

Đại học

 

 

5.1

7310205H

Quản lý nhà nước

C00; A00; A01; D01

C00; A00; A01; D01

5.2

7380101H

Luật

A00; A01; C00; D01

A00; A01; C00; D01

VI

Cao đẳng

 

 

6.1

6320301H

Văn thư hành chính

C00; D01; D14; D15

C00; D01; D14; D15

6.2

6380201H

Dịch vụ pháp lý

A00; A01; C00; D01

A00; A01; C00; D01