Đại Học Nha Trang

NTU
(Nha Trang University)
Thành lập năm: 1959
Tỉnh thành:Khánh Hòa
Địa chỉ:số 02 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa

Giới thiệu

Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông lâm Hà Nội (nay là Trường Đại học Nông nghiêp ở Hà Nội). Ngày 16/8/1966, theo quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản được tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang.
Hiện toàn trường có 514 cán bộ giảng dạy, trong đó có 15 giáo sư, phó giáo sư, gần 100 tiến sĩ, 263 thạc sĩ; ngoài ra còn có gần 100 cán bộ đang học cao học và nghiên cứu sinh trong, ngoài nước. Trong xu thế phát triển chung, những năm qua, Trường Đại học Nha Trang đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu đào tạo nhân lực của xã hội, từ đó có những bước đi phù hợp. Từ một trường Đại học chuyên ngành thủy sản với số lượng vài ngàn sinh viên, đến nay trường đã trở thành trường Đại học đa ngành với trên 32.000 sinh viên theo học, trong đó có hơn 1.000 học viên cao học và 62 nghiên cứu sinh.

Trường Đại học Nha Trang được tổ chức từ 11 khoa, 1 phân hiệu, 2 trung tâm và 3 viện:

1. Khoa Cơ khí
2. Khoa Công nghệ Thông tin
3. Khoa Công nghệ Thực phẩm
4. Khoa Điện - Điện tử
5. Khoa Kế toán - Tài chính
6. Khoa Khoa học Chính trị
7. Khoa Kinh tế
8. Khoa Kỹ thuật Giao thông
9. Khoa Ngoại ngữ
10. Khoa Sau đại học
11. Khoa Xây dựng 
12. Phân hiệu Kiên Giang
13. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng
14. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Khánh Hòa
15. Viên CN Sinh học & Môi trường
16. Viện KH&CN Khai thác Thủy sản
17. Viện Nuôi trồng Thủy sản

Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản được thành lập ngày 01/8/1959 tại Học viện Nông lâm Hà Nội (nay là Trường Đại học Nông nghiêp ở Hà Nội). Ngày 16/8/1966, theo quyết định số 155-CP của Thủ tướng Chính phủ, Khoa Thủy sản được tách thành Trường Thủy sản. Năm 1977, Trường chuyển địa điểm từ Hải Phòng vào Nha Trang và lấy tên là Trường Đại học Hải sản; Từ năm 1980 đổi tên thành Trường Đại học Thủy sản. Ngày 25/7/2006, theo quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường đổi tên thành Trường Đại học Nha Trang.
Hiện toàn trường có 514 cán bộ giảng dạy, trong đó có 15 giáo sư, phó giáo sư, gần 100 tiến sĩ, 263 thạc sĩ; ngoài ra còn có gần 100 cán bộ đang học cao học và nghiên cứu sinh trong, ngoài nước. Trong xu thế phát triển chung, những năm qua, Trường Đại học Nha Trang đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu đào tạo...