>> Xem Điểm chuẩn Đại Học Mỹ Thuật TP.HCM 2018

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

  • 5 Phan Đang Lưu, P3, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
  • ĐT: 08.38416010
  • Email: [email protected]
  • Website: www.hcmufa.edu.vn
  • Ký hiệu trường: MTS

Giới thiệu Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 29 tháng 9 năm 1981, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam quyết định đổi tên trường thành “Trường Đại Học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh”

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có hai hệ: Hệ Đại học và hệ Trung học. Hệ Đại học có Đại học chính quy và Đại học tại chức. Từ Đại học 6 năm (trước giải phóng) thống nhất lại còn 5 năm. Từ Trung học 5 năm thành Trung học 3 năm. Hiện nay hệ Trung học đang dần được chuyển về các địa phương để đào tạo, và được đào tạo theo chương trình thống nhất do Bộ văn hóa ban hành.

Chuyên ngành đào tạo Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

 

STT Tên ngành Khối thi Môn xét tuyển Môn thi tuyển
1 Hội hoạ H Ngữ văn

Hình hoạ, Bố cục tranh màu

2 Đồ hoạ

Hình hoạ, Bố cục tranh màu

3 Điêu khắc

Tượng tròn, Bố cục chạm nổi

4 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật

Hình hoạ, Bố cục tranh màu

5

Thiết kế đồ hoạ

Hình hoạ, Trang trí

6

Sư phạm mỹ thuật

Hình hoạ, Bố cục tranh màu

 

Thời gian thi tuyển

Năm học 2018 Nhà trường tổ chức một kỳ thi từ ngày 03/7/2018 đến 05/7/2018 cho các thí sinh thi vào các ngành Hội họa, Đồ họa, Thiết kế đồ họa, Điêu khắc, Sư phạm mỹ thuật, Lý luận lịch sử và phê bình mỹ thuật.

Thí sinh tập trung tại trường lúc 8 giờ ngày 03/7/2018 để bổ sung thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi.

Theo Đại hoc Mỹ thuật Tp.HCM