Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )

ULSA
(The University of Labor and Social Affairs Son Tay Branch)
Thành lập năm: 1984
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có) :

Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.