Đại Học Lao Động – Xã Hội ( Cơ sở Sơn Tây )

ULSA
(The University of Labor and Social Affairs Son Tay Branch)
Thành lập năm: 1984
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Các ngành đào tạo

2

Cơ sở Sơn Tây – P. Xuân Khanh, TX Sơn Tây, TP. Hà Nội - DLT

300

Xét tuyển dựa vào KQ thi THPTQG

Xét tuyển học bạ THPT

2.1

Quản trị nhân lực

7340404

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

60

30

2.2

Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

60

30

2.3

Bảo hiểm

7340204

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

20

10

2.4

Quản trị kinh doanh

7340101

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA)

30

10

2.5

Công tác xã hội

7760101

Toán, Lý, Hóa (TLH);

Toán, Lý, Anh (TLA);

Toán, Văn, Anh (TVA);

Văn, Sử, Địa (VSĐ)

35

15