Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
(Ho Chi Minh City University of Science)
Thành lập năm: 1996
Địa chỉ:227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh & Thủ Đức

Học phí

Học phí của Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên

Có nhiều chương trình học của nhóm ngành này với mức học phí khác nhau:

- Chính quy (đại trà + Cử nhân tài năng): khoảng 7 triệu/năm học.

- Chương trình tiên tiến: khoảng 36 triệu/năm học.

- Chất lượng cao: khoảng 27 triệu/năm học.

- Chương trình Việt-Pháp: khoảng 30 triệu/năm học.

Đối với chương trình đào tạo từ xa

Học kỳ 1 của năm I, trường ấn định mức học phí cụ thể. Năm 2016 mức học phí cho học kỳ 1 của năm nhất là:3.100.000 đồng. Từ học kỳ 2 năm I trở đi, học phí sẽ được thu dựa trên số học phần mà bạn đăng ký học. Năm 2016,1 tín chỉ là 250.000 đ.