Mã trường: QST

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City University of Science

Thành lập năm: 1996

Địa chỉ: 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh & Thủ Đức

Tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh

Học phí

Học phí của Trường đại học Khoa Học Tự Nhiên

Có nhiều chương trình học của nhóm ngành này với mức học phí khác nhau:

- Chính quy (đại trà + Cử nhân tài năng): khoảng 7 triệu/năm học.

- Chương trình tiên tiến: khoảng 36 triệu/năm học.

- Chất lượng cao: khoảng 27 triệu/năm học.

- Chương trình Việt-Pháp: khoảng 30 triệu/năm học.

Đối với chương trình đào tạo từ xa

Học kỳ 1 của năm I, trường ấn định mức học phí cụ thể. Năm 2016 mức học phí cho học kỳ 1 của năm nhất là:3.100.000 đồng. Từ học kỳ 2 năm I trở đi, học phí sẽ được thu dựa trên số học phần mà bạn đăng ký học. Năm 2016,1 tín chỉ là 250.000 đ.