Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
(Ho Chi Minh City University of Science)
Thành lập năm: 1996
Địa chỉ:227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh & Thủ Đức

Các ngành đào tạo

Tên Ngành  Mã Ngành Tổ hợp môn Chỉ tiêu
Máy tính và công nghệ thông tin 7480201 A00,A01,D07,D08 550
Chương trình cử nhân công nghệ thông tin theo chuẩn quốc tế (chương trình đào tạo chất lượng cao) 7480201_CLC A00,A01,D07,D08 100
Chương trình tiên tiến ngành công nghệ thông tin 7480201_TT A00,A01,D07,D08 60
Chương trình Việt - Pháp ngành công nghệ thông tin 7480201_VP A00,A01,D07,D29 60
Kỹ thuật điện tử viễn thông 7520207 A00,A01,D07 200
Chất lượng cao ngành kỹ thuật điện tử viễn thông 7520207_CLC A00,A01,D07 40
Hoá học 7440112 A00,A01,D07,D90 250
Hoá học (văn bằng đôi Việt Pháp) 7440112_VP A00,A01,D07,D24 25
Công nghệ kỹ thuật hoá học (Ngành đào tạo chất lượng cao) 7510401_CLC A00,B00,D07,D08 90
Sinh học 7420101 B00,D90 300
Công nghệ sinh học 7420201 A00,B00,D90 200
Chông nghệ sinh học (Chất lượng cao) 7420201_CLC A00,B00,D90 40
Vật lý học 7440102 A00,A01,A02,D90 200
Hải dương học 7440228 A00,A01,B00,D07 80
Kỹ thuật hạt nhân 7520402 A00,A01,A02,D90 50
Toán học 7460101 A00,A02,D90 300
Khoa học môi trường 7440301 A00,B00,D07,D08 150
Công nghệ kỹ thuật môi trường 7510406 A00,B00,D07,D90 100
Địa chất học 7440201 A00,B00,A01,D90 160
Khoa học vật liệu 7440122 A00,B00,A01,D07 200