Đại Học Khoa Học Tự Nhiên

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
(Ho Chi Minh City University of Science)
Thành lập năm: 1996
Địa chỉ:227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 05, Thành phố Hồ Chí Minh & Thủ Đức

Giới thiệu

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học trực thuộc Viện Đại học Đông Dương được thành lập ở Hà Nội vào năm 1941. Năm 1996, Trường ĐH KHTN được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trải qua 20 năm, đến nay (2016) Trường đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành đơn vị đào tạo các ngành khoa học cơ bản mạnh nhất phía Nam và là một trong những trường hàng đầu về khoa học công nghệ, đặc biệt là các ngành công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện tử-viễn thông.... Hiện nay, Trường có 9 Khoa, gồm:

- Toán - Tin học

- Công nghệ Thông tin

- Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

- Điện tử - Viễn thông

- Hóa học

- Sinh học - Công nghệ Sinh học

- Môi trường

- Địa chất

- Khoa học Vật liệu

- 14 Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học-chuyển giao công nghệ.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh có tiền thân là Trường Cao đẳng Khoa học trực thuộc Viện Đại học Đông Dương được thành lập ở Hà Nội vào năm 1941. Năm 1996, Trường ĐH KHTN được chính thức thành lập theo quyết định 1236/GDĐT của Bộ GD&ĐT ngày 30/3/1996 trên cơ sở tách ra từ Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM để tham gia vào Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trải qua 20 năm, đến nay (2016) Trường đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành đơn vị đào tạo các ngành khoa học cơ bản mạnh nhất phía Nam và là một trong những trường hàng đầu về khoa học công nghệ, đặc biệt là các ngành công nghệ mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, điện tử-viễn thông.... Hiện nay, Trường có 9 Khoa, gồm:

- Toán - Tin học

- Công nghệ Thông tin

- Vật lý - Vật lý Kỹ thuật

- Điện tử - Viễn thông

-...