Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ chính quy của các trường thành viên với hơn 300 chỉ tiêu.

> Các trường đại học thông báo tuyển sinh bổ sung nhiều ngành

> Trường Cao đẳng Miền Nam - 10 năm xây dựng, phát triển và khẳng định chất lượng đào tạo

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 1 theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ), cụ thể như sau:

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị:

TT

Ngành

Mã ngành

Tổ hợp môn

Mã tổ hợp môn

Chỉ tiêu

Điểm sàn

1

Công nghệ kỹ thuật môi trường

7510406

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

20

18.00

2. Toán, Vật lí, Sinh học (*)

A02

3. Toán, Hóa học, Sinh học

B00

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

2

Kỹ thuật xây dựng

7580201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

17

18.00

2. Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Hóa học, Tiếng Anh (*)

D07

4. Toán, Vật lí, Ngữ văn (*)

C01

3

Kỹ thuật điện

7520201

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

24

18.00

2. Toán, Vật lí, Tiêng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh

D01

4 Toán, Hóa học, Tiêng Anh (*)

D07

4

Kinh tế xây dựng

7580301

1. Toán, Vật lí, Hóa học

A00

22

18.00

2. Toán, Vật lí, Tiêng Anh

A01

3. Toán, Ngữ văn, Tiêng Anh

D01

4. Toán, Vật lí, Ngữ văn

C01

Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị sử dụng kết quả học tập các môn trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển ở cấp THPT của năm học lớp 12 để xét tuyển. Điều kiện xét tuyển là tổng điểm của các môn học trong tổ hợp môn xét tuyển phải lớn hơn hoặc bằng điểm sàn.

Tương tự, Đại học Nông Lâm (Đại học Huế) cũng xét tuyển bổ sung cho nhiều ngành trong đợt 1:

STT Mã ngành Tên ngành Mã tổ hợp Chỉ tiêu Điểm sàn
1 7620201 Lâm học B00, C13, D08, A02 30 18.00
2 7620202 Lâm nghiệp đô thị B00, C13, D08, A02 15 18.00
3 7620211 Quản lý tài nguyên rừng B00, C13, D08, A02 25 18.00
4 7620301 Nuôi trồng thủy sản B00, C13, B04, A00 10 20.15
5 7620305 Quản lý thủy sản B00, C13, B04, A00 20 18.00
6 7620302 Bệnh học thủy sản B00, C13, B04, A00 15 18.00
7 7620110 Khoa học cây trồng B00, C13, B04, A00 25 18.00
8 7620112 Bảo vệ thực vật B00, B02, B04, A00 25 18.00
9 7620109 Nông học B00, B02, B04, A00 15 18.00
10 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan B00, B02, B04, A00 25 18.00
11 7620103 Khoa học đất B00, B02, B04, A00 15 18.00
12 7580210 Kỹ thuật cơ sở hạ tầng A00, A01, C01, A02 10 18.35
13 7540104 Công nghệ sau thu hoạch A00, B00, D08, D07 10 20.25
14 7549001 Công nghệ chế biến lâm sản A00, A02, B00, D07 15 18.00
15 7340116 Bất động sản A00, D01, C04, C00 15 18.00
16 7620102 Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông - Phát triển nông thôn B00, C04, D15, C00 10 18.00

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 09/08 đến 17h ngày 16/08.

Theo News Zing - Kênh tuyển sinh

> Gần một nửa thí sinh điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2018

> Đại học Luật TP.HCM - Trường đầu tiên tuyển đủ chỉ tiêu