Đại học Mở TPHCM xét tuyển bổ sung 7 ngành cho hệ đại học chính quy năm 2018.

> Đại học Đồng Nai công bố danh sách trúng tuyển năm 2018

> Đại Học Văn Hóa TPHCM công bố danh sách trúng tuyển năm 2018

Đại học Mở TP.HCM thông báo tuyển bổ sung 450 chỉ tiêu đối với 7 ngành như sau:

TT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển

(Hệ số 30)

(1)

Tổ hợp xét tuyển

Môn chính

(2)

1

7510102C

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng Chất lượng cao

15,0

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Hoá, Anh (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán và tiếng Anh

2

7420201C

Công nghệ sinh học Chất lượng cao

15,0

Toán, Sinh, Anh (D08)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Hoá, Anh (D07)

Toán, Lý, Anh (A01)

Tiếng Anh

3

7310301

Xã hội học

15,0

Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Ngoại ngữ (D01, D02, D03, D04, D05, D06)

Văn, Địa, Ngoại ngữ (D15, D41, D42, D43, D44, D45)
Văn, KHXH, Ngoại ngữ (D78, D79, D80, D81, D82, D83) (3)

 

4

7760101

Công tác xã hội

15,0

5

7420201

Công nghệ sinh học (Học tại cơ sở Bình Dương)

15,0

Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Hóa, Anh (D07)
Toán, Sinh, Hóa (B00)
Toán, Văn, Anh (D01)

 

6

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

15,0

Toán, Lý, Hóa (A00)

Toán, Lý, Anh (A01)

Toán, Văn, Anh (D01)

Toán, Hóa, Anh (D07)

 

Toán

 

7

7580302

Quản lý xây dựng

15,0

 

Điểm xét tuyển bổ sung của 7 ngành của trường Đại học Mở TP.HCM năm 2018:

Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển (điểm sàn) cho tất cả các tổ hợp môn của các ngành tuyển sinh hệ Đại trà và Chất lượng cao: 15,0 điểm.

Điểm nhận đăng ký xét tuyển được xác định như sau (điểm các bài thi/môn thi không nhân hệ số):

Điểm nhận đăng ký xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3 + Điểm ưu tiên (Khu vực + đối tượng)

(1) Điểm xét tuyển được quy về hệ điểm 30. Điểm xét tuyển được xác định như sau (làm tròn đến 02 chữ số thập phân): 

Đại học Mở TPHCM xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2018 - Ảnh 1

(2) Môn chính được tính hệ số 2.

(3) Ngoại ngữ bao gồm: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật.

 

Lưu ý:

- Thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Từ ngày ra thông báo đến 17h ngày 21/08 (nghỉ ngày chủ nhật 19/08).

- Thời gian công bố kết quả xét tuyển: 22/08.

- Thời gian làm thủ tục nhập học: ngày 22-23/08.

Kênh tuyển sinh tổng hợp

> Đại học Hoa Lư công bố danh sách trúng tuyển năm 2018

> Đại Học Y Hà Nội công bố danh sách trúng tuyển năm 2018