Đại Học Hạ Long

HLU
(Halong University)
Thành lập năm: 2014
Tỉnh thành:Quảng Ninh
Địa chỉ:Số 258, đường Bạch Đằng, phường Nam Khê - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Học phí

Trường Đại học Hạ Long thực hiện lộ trình thu học phí theo Nghị quyết số 24/2006/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của tỉnh Quảng Ninh từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021.