Đại Học Hạ Long

HLU
(Halong University)
Thành lập năm: 2014
Tỉnh thành:Quảng Ninh
Địa chỉ:Số 258, đường Bạch Đằng, phường Nam Khê - thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh

Giới thiệu

Được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Hạ Long trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Trường Đại học Hạ Long đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Ổn định mô hình đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năng động, có uy tín trong nước.

Trường ĐH Hạ Long hiện tại có 11 khoa đào tạo gồm:

- Khoa Khoa học cơ bản 

- Khoa Công nghệ thông tin 

- Khoa Du lịch 

- Khoa Ngoại ngữ 

- Khoa Văn hóa 

- Khoa Môi trường 

- Khoa Thủy sản 

- Khoa Nghệ thuật 

- Khoa Sư phạm Mầm non 

- Khoa Sư phạm Tiểu học 

- Khoa Sư phạm Trung học

Được thành lập theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Hạ Long trên cơ sở sáp nhập 2 trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long.

Trường Đại học Hạ Long đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao về khoa học, công nghệ, kinh tế, giáo dục và xã hội nhân văn; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh và khu vực đồng bằng Bắc Bộ.

Ổn định mô hình đào tạo đại học đa ngành, đa lĩnh vực; là trung tâm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ năng động, có uy tín trong nước.

Trường ĐH Hạ Long hiện tại có 11 khoa đào tạo gồm:

- Khoa Khoa học cơ bản 

- Khoa Công nghệ thông tin 

- Khoa Du lịch...