Đại Học Đại Nam

DNU
(Dai Nam University)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Học phí

Học phí năm học 2017-2018: đóng 10 tháng/01 năm học

- Ngành Dược học: 2.400.000đ/tháng

- Ngành Điều dưỡng: 1.900.000đ/tháng

- Quản trị Du lịch và Lữ hành: 1.500.000đ/tháng

- Ngành Tài chính – Ngân hàng, Luật kinh tế, Ngành Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quan hệ công chúng, Kiến trúc, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ Anh: 1.200.000đ/tháng