Đại Học Đại Nam

DNU
(Dai Nam University)
Thành lập năm: 2007
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Các ngành đào tạo

T Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT QG Theo phương thức khác Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn Mã tổ hợp môn
1
Các ngành đào tạo đại học              
1.1
Ngôn ngữ Anh 7220201 20 30 D01 D09 D11 D14
1.2
Ngôn ngữ Trung quốc 7220401 20 30 D01 D09 D65 D71
1.3
Quan hệ công chúng 7320108 20 30 C00 C19 C20 D15
1.4
Quản trị kinh doanh 7340101 50 100 A00 C03 D01 D10
1.5
Tài chính – Ngân hàng 7340201 35 65 A01 A10 C14 D01
1.6
Kế toán 7340301 40 70 A01 A10 C14 D01
1.7
Luật kinh tế 7380107 50 100 A08 A09 C00 C19
1.8
Công nghệ thông tin 7480201 35 65 A00 A10 D84 K01
1.9
Kiến trúc cảnh quan 7580102 20 30 H06 H08 V00 V01
1.10
Kỹ thuật xây dựng 7580201 25 45 A00 A01 A10 C14
1.11
Dược học 7720201 100 200 A00 A11 B00 D07
1.12
Điều dưỡng 7720301 50 150 B00 C14 D07 D66
1.13
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 50 100 A07 A08 C00 D01