Mã trường: DDN

Đại Học Đại Nam

DNU

Tên tiếng Anh: Dai Nam University

Thành lập năm: 2007

Địa chỉ: Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Chương trình đào tạo

Đào tạo cử nhân

- Đại học chính quy

- Liên thông đại học

Đào tạo sau đại học

- Thạc sĩ

Đào tạo cử nhân

- Đại học chính quy

- Liên thông đại học

Đào tạo sau đại học

- Thạc sĩ