ĐẠI HỌC CURTIN - PERTH - Ảnh 1

Môi trường đa văn hóa mang lại cơ hội lớn để sinh viên phát triển các mối quan hệ cá nhân lẫn nghề nghiệp trên toàn cầu.

- Curtin có chương trình đào tạo đa dạng với các khóa học bậc cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ trong mọi lĩnh vực như kinh doanh, khoa học sức khỏe, khoa học nhân văn, khoa học và kỹ thuật. Chương trình được kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực tiễn từ cuộc sống, đảm bảo tính ứng dụng của bằng cấp trong thị trường lao động quốc tế.

Tổng quan


   1. Kinh Doanh
   2. Khoa Học Sức Khỏe
   3. Nhân văn
   4. Kỹ Sư và Khoa Học

Các khóa học Tiếng Anh:

-   Curtin English Language Centre ( CELC)
-   Cung cấp các khóa học tiếng anh chuẩn bị cho sinh viên quốc tế chưa đạt điều kiện đầu vào  tối thiểu

   1. Khóa học Tiếng Anh tập trung cho các sinh viên hải ngoại ( ELICOS)
   2. Khóa học Tiếng Anh chuyển tiếp ( ELBC)

Điều kiện đầu vào

    * Hoàn thành THPT
    * IELT _ dự bị Đại Học 5.0 , sau Đại Học 5.5
    * TOEFL_ dự bị Đại Học 520 ( trên giấy) ,190 (trên máy), 68 ( trên mạng)
    * Sau Đại Học 525 ( trên giấy), 193 ( trên máy) ,69 ( trên mạng)

Ad: 78 Murray Street, Perth, Western Australia 6000

Kenhtuyensinh.vn (Theo: sentosa)