Đại học Công nghiệp Vinh

(INDUSTRIAL UNIVERSITY OF VINH)
Thành lập năm: 2013
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:26, Đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An

Học phí

Học phí Đại học Công nghiệp Vinh năm 2017 - 2018: (tham khảo)

  • Hệ đại học: 230 nghìn đồng/ 1 tín chỉ
  • Hệ cao đẳng: 200 nghìn đồng/ 1 tín chỉ.