Đại học Công nghiệp Vinh

(INDUSTRIAL UNIVERSITY OF VINH)
Thành lập năm: 2013
Tỉnh thành:Nghệ An
Địa chỉ:26, Đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An

Các ngành đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
*******

Tên trường: Trường Đại học Công nghiệp Vinh

Mã trường: DCV

Địa chỉ: Số 26, Đường Nguyễn Thái Học, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0238 3540 216

Website: www.iuv.edu.vn

 

 1. Đối tượng tuyển sinh

Xét tuyển các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước và tốt nghiệp trong năm 2018

Tuyển sinh trong cả nước.

 1. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Công nghiệp Vinh sẽ thực hiện hai phương thức tuyển sinh sau:

- Sử dụng kết quả Kỳ thi THPT quốc gia đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT do các trường đại học chủ trì để xét tuyển với tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Vinh

- Xét tuyển học bạ đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 trở về trước và sẽ tốt nghiệp THPT năm 2018 theo 2 hình thức xét tuyển sau: Điểm trung bình tổ hợp các môn của quá trình học lớp 10; lớp 11 và lớp 12 hoặc điểm trung bình chung tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt yêu cầu.

 1. Chỉ tiêu tuyển sinh:

4.1. Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì có kết quả thi của các môn thi trong tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

Ngành học

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

30%

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa

7510303

Toán, Lý, Hóa;(A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh; (D01)

 

15

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

7510206

35

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

7510301

70

4. Ngành Công nghệ thông tin

7480201

30

5. Ngành Công nghệ thực phẩm

7540101

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

 Toán, Lý, Sinh; (A02)

Toán, Hóa, Sinh; (B00)

 

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

15

7. Ngành Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

60

8. Ngành Quản lý công nghiệp

7510601

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

15

9. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Văn, Anh; (D01)

Văn, Sử, Địa; (C00)

Văn, Địa, Anh; (D15)

40

10. Ngành Quản trị khách sạn

7810201

30

Ghi chú: Bao gồm cả hệ đào tạo liên thông xét thí sinh thi THPT Quốc gia hoặc tổ chức thi tuyển (thực hiện theo Quyết định số 18/2017 /QĐ-TTg, ngày 31 tháng  05  năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ).

4.2. Xét tuyển theo phương thức tốt nghiệp THPT và kết quả học bạ

- Trường Đại học Công Nghiệp Vinh dự kiến dành 70% chỉ tiêu đại học theo quy đinh của bộ để xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT  và kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

- Bậc Cao đẳng xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT.

Ngành học

Mã Ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

70%

1. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điều khiển, Tự động hóa

7510303

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh; (D01)

 

35

2. Ngành Công nghệ kỹ thuật Nhiệt

7510206

35

3. Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện, điện tử

7510301

70

4. Ngành Công nghệ thông tin

7480201

70

5. Ngành Công nghệ thực phẩm

7540101

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

 Toán, Lý, Sinh; (A02)

Toán, Hóa, Sinh; (B00)

35

6. Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

35

7. Ngành Kế toán

7340301

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

140

8. Ngành Quản lý công nghiệp

7510601

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Lý, Anh; (A01)

Toán, Hóa, Anh; (D07)

Toán, Văn, Anh (D01)

35

9. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Lý, Hóa; (A00)

Toán, Văn, Anh; (D01)

Văn, Sử, Địa; (C00)

Văn, Địa, Anh;(D15)

90

10. Ngành Quản trị khách sạn

7810201

70

 1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT quốc gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì có kết quả thi của các môn thi trong tổ hợp các môn thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Trường Đại học Công nghiệp Vinh.

- Không nhân hệ số điểm môn thi, trước khi xây dựng biên bản điểm trúng  tuyển (điểm trúng tuyển không nhân hệ số).

- Chỉ xét tuyển những thí sinh nộp đăng ký xét tuyển vào trường với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đúng quy định.

- Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các  ngành.

5.2. Xét tuyển theo phương thức tốt nghiệp THPT và kết quả học bạ

 1. Hình thức 1:

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Tổng điểm trung bình chung của lớp 10; lớp 11 và lớp 12 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển đối với thí sinh dự tuyển hệ  Đại học đạt 54 điểm trở lên, không có môn nào có điểm dưới 6.0.

- Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

 1. Hình thức 2:

- Thí sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.

- Tổng  điểm trung bình chung kết quả học tập lớp 12 tương ứng với tổ hợp môn xét tuyển hệ Đại học đạt 18 điểm trở lên, không có môn nào có điểm dưới 6.0

- Hạnh kiểm lớp 12 xếp loại Khá trở lên.

- Nguyên tắc xét tuyển: Lấy điểm từ cao xuống đến hết chỉ tiêu của các ngành. 

 1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

-  Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp môn đảm bảo điều kiện đảm bảo chất lượng và không qui định chênh lệch điểm xét giữa các tổ hợp.

- Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn (môn thi hoặc môn học) của từng tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; đối với những thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau, nhà trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm thi THPT quốc gia hoặc điểm học tập ở THPT theo thứ tự ưu tiên: Điểm môn Toán, điểm môn Ngữ văn cao hơn phù hợp với ngành tuyển

 1. Tổ chức tuyển sinh:
 2. Hồ sơ xét tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Đại học Công nghiệp Vinh).

- Học bạ THPT (phô tô công chứng).

- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (photo công chứng).

- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

- 02 Phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của người nhận.

 1. Thời gian, địa điểm và phương thức nhận hồ sơ:

* Thời gian:

- Thời gian từ 15/02/2018 - 30/06/2018, tổ chức xét tuyển đợt 1.

- Thời gian sau 30/06/2018 theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Nếu còn chỉ tiêu khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nhà trường sẽ tổ chức đợt tiếp theo).

Đối với thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp THPT sẽ nộp bổ sung Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng).

* Địa điểm: Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công Nghiệp Vinh

* Phương thức:

- Nộp hồ sơ xét tuyển theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Công nghiệp Vinh hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện. Số điện thoại: 0383.540216

Ghi chú: Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển thông qua Website của trường: www.iuv.edu.vn  nhưng phải nộp đầy đủ hồ sơ xét tuyển theo thời gian quy định  ở trên để được dự tuyển.

 1. Chính sách ưu tiên:

Chính sách ưu tiên thực hiện đúng qui định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐSP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Các trường hợp tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng và điểm ưu tiên của thí sinh (Khu vực, Đối tượng) vào tổng điểm chung để xét tuyển.

 1. Lệ phí xét tuyển/ thi tuyển

Thực hiện theo quy định hiện hành.

 1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

- Bậc Đại học: 230.000 đ/1TC