Mã trường: CCM

Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

HITGU

Tên tiếng Anh: Hanoi industrial textile garment university

Thành lập năm: 1967

Địa chỉ: Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại/Fax: 024.38276514

Email : phongtchc@hict.edu.vn

Website: hict.edu.vn