Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

HITGU
(Hanoi industrial textile garment university)
Thành lập năm: 1967
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội

Học phí

Hiện nay trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội không công bố học phí công khai, dưới đây là học phí tham khảo từ các năm học trước (2017-2018):

Học phí đại học Công Nghệ Dệt May Hà Nội hệ cao đẳng là 790.000 đồng/tháng. Như vậy 1 học kì các em sẽ phải đóng khoảng 4.740.000 đồng.

Còn mức học phí hệ đại học là 1.100.000 đồng/ tháng và sẽ là 6.600.000 đồng/học kì.