Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

HITGU
(Hanoi industrial textile garment university)
Thành lập năm: 1967
Tỉnh thành:Hà Nội
Địa chỉ:Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội

Các ngành đào tạo

Các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh của trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội năm 2020:

Ngành đào tạo

Đại

học

ĐH liên thông

 Cao đẳng

Công nghệ May 
(Các chuyên ngành: Thiết kế mẫu công nghiệp; Thiết kế công nghệ; Quản lý chất lượng; Quản lý sản xuất)

620

25

340

Công nghệ Sợi, Dệt
(Các chuyên ngành: Công nghệ Sợi; Công nghệ Dệt thoi; Công nghệ dệt kim)

30

-

-

Quản lý công nghiệp
(Đào tạo các chuyên ngành: Quản lý công nghiệp dệt may; Quản lý đơn hàng dệt may)

80

-

-

Công nghệ kỹ thuật cơ khí
(Các chuyên ngành: Quản lý và bảo trì thiết bị may; Công nghệ kỹ thuật cơ khí)

30

-

30

Marketing
(chuyên ngành Marketing thời trang)

60

 

-

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
(các chuyên ngành: Cơ điện tử trong thiết bị dệt, may; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử)

30

-

-

Thiết kế thời trang
(Đào tạo các chuyên ngành: Thiết kế hình ảnh;Thiết kế kỹ thuật)

100

-

30