Mã trường: CCM

Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

HITGU

Tên tiếng Anh: Hanoi industrial textile garment university

Thành lập năm: 1967

Địa chỉ: Lệ Chi - Gia Lâm - Hà Nội

Tỉnh thành: Hà Nội

Chương trình đào tạo

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy

 

Đào tạo Cử nhân

- Đào tạo Đại học chính quy

- Đào tạo Cao đẳng chính quy