Đại Học Bạc Liêu

BLU
(Bac Lieu University)
Thành lập năm: 2006
Tỉnh thành:Bạc Liêu
Địa chỉ:Số 178 đường Võ Thị Sáu, Phường 8,TP Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu.

Học phí

Năm học 2017-2018 quy định mức học phí đối với trình độ đại học, cao đẳng chính quy theo bậc học và nhóm ngành học như sau: (tham khảo)

1. Ngành Công nghệ thông tin

  • Trình độ Đại học: 8.500.000đ/năm
  • Trình độ cao đẳng: 6.800.000đ/năm

2. Các ngành đào tạo khác

  • Trình độ Đại học: 7.000.000đ/năm
  • Trình độ cao đẳng: 5.700.000đ/năm