Như chia sẻ của Bộ GD-ĐT dựa theo chương trình học giảm tải, Bộ sẽ xây dựng và công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 vào những ngày tới.

Thi THPT quốc gia 2020: Nên ôn tập như thế nào?

Khuyến khích tự học với phụ huynh

Hướng giảm tải ở bậc tiểu học là ưu tiên thời gian tối đa tổ chức dạy học các môn học bắt buộc theo chương trình và có phương án tổ chức dạy các môn tự chọn phù hợp. Theo đó, có thể không dạy bài tự chọn, hoặc dạy bài tự chọn nhưng có rà soát, tinh giản, tổ chức thành bài đọc thêm có hướng dẫn.

Các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, thủ công ở bậc tiểu học, ngoài việc lược bớt và ghép các bài theo chủ đề để giảm số tiết, nhiều nội dung được chuyển sang "học sinh tự học, tự tập, tự thực hành ở nhà" với sự hướng dẫn của giáo viên và hỗ trợ của phụ huynh.

Phần "khuyến khích tự học" có hỗ trợ của phụ huynh còn ở một số bài của môn tự nhiên và xã hội, khoa học có tính chất thực hành, gắn với tình huống cuộc sống. Hoặc hầu hết các bài luyện đọc, luyện nói của môn tiếng Việt đều chuyển sang để học sinh tự đọc ở nhà. Những bài luyện tập, ôn tập chung ở tiểu học đều được lược bỏ không dạy.

Image

Phụ huynh nên hỗ trợ học cùng để các em tiếp thu bài tốt hơn.

Những nội dung giảm tải sẽ không xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia

Theo khẳng định của Bộ GD-ĐT, học sinh cuối cấp có thể yên tâm lướt qua các phần được giảm tải để tập trung vào phần kiến thức được xem là trọng yếu. Ví dụ như ở môn ngữ văn - là một trong các môn thi bắt buộc của kỳ thi THPT quốc gia - có nhiều tác phẩm văn học được đưa vào phần "khuyến khích tự đọc". 

Cụ thể như tác phẩm Những đứa con trong gia đình, Một người Hà Nội, Thuốc, Mùa lá rụng trong vườn, Bắt sấu rừng U Minh Hạ..., một số bài thuộc diện "tự học có hướng dẫn", một số bài không dạy hoàn toàn hoặc một phần.

Ở khối lớp 9 cũng có nhiều tác phẩm văn học phần "đọc hiểu văn bản" được chuyển sang "khuyến khích tự đọc, tự làm". Một số bài chuyển sang phần "tự đọc", có nghĩa sẽ không có trong đề thi. Các bài luyện tập, tổng kết đều trong diện "tự đọc, tự làm".

Như chia sẻ của ông Mai Văn Trinh - Cục Quản lý chất lượng Bộ GD-ĐT, căn cứ vào chương trình đã giảm tải, bộ sẽ xây dựng và công bố đề thi tham khảo của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 trong những ngày tới.

Theo Tuổi Trẻ