Những học sinh được thi tuyển đầu vào tại trường Quốc tế APU nếu chưa đoạt đủ trình độ tiếng Anh sẽ được nâng cao trình độ qua chương trình ELD. Thông qua chương trình này, các học sinh và sinh viên sẽ đạt trình độ chuẩn để vào thẳng chương trình Trung học hoặc Đại học Hoa Kỳ trong thời gian ngắn nhất.

Gia tốc của các chương trình ELD tại trường Quốc tế APU đảm bảo rằng học sinh có thể học tiếng Anh nhanh chóng và triệt để hơn nhiều so với theọ học chương trình ELD một tuần hai buổi tại một trung tâm ngôn ngữ. Những chương trình học ngôn ngữ như vậy thường cần những ba năm mới đạt được trình độ tương đương với chương trình ELD của Trường Quốc tế APU học trong một năm.

Chương trình ELD sáng tạo và chuyên sâu của chúng tôi sử dụng phương pháp tích hợp kĩ năng trong dạy và học. Chương trình bao gồm chín cấp độ: một cấp nhập môn dành cho học sinh chưa từng học qua khóa ELD nào; tiếp theo là tám cấp độ, mỗi cấp tập trung tiến dần đến trình độ thông thạo tiếng Anh ngày càng cao hơn.

Trong mỗi học phần, học sinh học trong lớp năm ngày mỗi tuần trong sáu tuần, với ba học phần ELD như thế trong mỗi học kỳ của cấp trung học. Cấu trúc này cho phép ngay cả những học sinh chưa từng học ELD có thể hoàn tất toàn bộ chương trình chỉ trong chín học phần, hoặc một niên khóa, trong khi những học sinh có sẵn trình độ tiếng Anh có thể hoàn tất chương trình trong ít học phần hơn.


Các môn học ELD

Mỗi cấp độ ELD bao gồm nhiều môn, mỗi môn nhằm đẩy mạnh trình độ tiếng Anh cho học sinh bằng nhiều phương pháp giảng dạy đa dạng.

Các môn học ELD chính của chúng tôi, Nói và Nghe (S & L) và Ðọc và Viết (R & W), tận dụng các đề tài đương đại, đòi hỏi động não để kích thích khả năng tư duy có phê phán, đồng thời nâng cao trình độ ngôn ngữ. Trong mỗi học phần ELD, các môn học chính này khám phá các khía cạnh khác nhau của cùng một chủ đề, và học sinh thực hành các kỹ năng ngôn ngữ qua những bài học thú vị xoay quanh nội dung đó.

Để thực hiện thành công chương trình độc nhất vô nhị của chúng tôi, tất cả các giảng viên nước ngoài của chúng tôi đều hội đủ phẩm chất, được huấn luyện và có kinh nghiệm để tiến hành các chương trình giảng dạy của trường. Ngoài ra, các vị giảng viên nhiệt tình và tận tâm này luôn làm việc kĩ lưỡng với học sinh, luôn hoàn thành chức trách với thái độ và tinh thần vừa giúp đỡ vừa chỉ đạo nhằm giúp học sinh đạt được thành công trong học tập tại các trường cao đẳng hoặc đại học ở nước ngoài.

Các cấp độ ELD

    * Cấp độ 1: Sơ cấp A
    * Cấp độ 2: Sơ cấp B
    * Cấp độ 3: Trung cấp A
    * Cấp độ 4: Trung cấp B
    * Cấp độ 5: Nâng cao A
    * Cấp độ 6: Nâng cao B

Kenhtuyensinh.vn (Theo: truong quoc te APU)