Chốt lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

Ngày 18/6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga vừa có công văn về thống nhất lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015.

Văn bản nêu rõ, để đảm bảo công tác coi thi được thực hiện thống nhất trong toàn quốc, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị các sở GDĐT, các đại học, học viện và các trường đại học chủ trì cụm thi thống nhất lịch thi, thời gian biểu từng buổi thi theo quy định tại Công văn số 753/KTKĐCLGD ngày 12 tháng 6 năm 2015 của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Theo đó, Bộ yêu cầu thống nhất lịch thi, thời gian biểu từng buổi thi theo quy định của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục. Bộ thống nhất thời điểm bóc túi đựng đề thi tại phòng thi là: buổi sáng 7 giờ 45; buổi chiều 14 giờ 15. Lịch thi chính thức đã được công bố trước đó, theo đó bắt đầu từ 30.6, thí sinh có mặt làm thủ tục đăng kí dự thi. Thời gian thi lần lượt các môn bắt đầu từ 1.7 đến hết 4.7.

Cụ thể như sau:

Chốt lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

Các môn tự luận thi 180 phút, các môn thi trắc nghiệm thi 90 phút (môn Ngoại ngữ thi trắc nghiệm và viết).

Thời gian biểu từng buổi thi THPT quốc gia các môn tự luận (thi vào các buổi sáng):

Chốt lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

Thời gian biểu từng buổi thi THPT quốc gia 2015 các môn trắc nghiệm (thi vào các buổi chiều):

Chốt lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015

Văn bản của Thứ trưởng Ga cũng đề nghị các đơn vị phải thực hiện nghiêm việc báo cáo trước, sau kỳ thi và báo cáo nhanh ở từng buổi thi theo quy định tại Công văn số 1388/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Danh sách máy tính cầm tay thí sinh được mang vào phòng thi

Cùng ngày, Bộ GDĐT cũng công bố danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng thi THPT quốc gia năm 2015. Theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 2 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các máy tính bỏ túi được phép đem vào phòng thi là các máy tính không có chức năng soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ để lưu dữ liệu.

Danh sách cụ thể các máy tính cầm tay thông dụng (làm được các phép tính số học, các phép tính lượng giác và các phép tính siêu việt) đáp ứng yêu cầu nói trên là: Casio FX 570 MS, FX 570 ES, FX 570 ES Plus và FX 570 VN Plus, FX 95, FX 220, FX 500A, FX 500 MS, FX 500 ES, FX 500VNPlus; VinaCal 500MS, 570 MS, 570 ES Plus và 570 ES Plus II; Vietnam Calculator VN-500RS, VN 500 ES, VN 500 ES plus function, VN 570 RS, VN 570 ES và VN-570ES Plus; Sharp EL 124A, EL 250S, EL 506W, EL 509WM; Canon F-788G, F-789GA; và các máy tính tương đương.

Cũng theo Bộ GDĐT, hiện nay các đơn vị chủ trì cụm thi đã hoàn thành việc xếp phòng thi, các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT) đã chuyển Giấy báo dự thi cho thí sinh. Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia; một số thí sinh bị sai thông tin ĐKDT kể cả thông tin về môn thi.
Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh này, Bộ đề nghị các sở GDĐT chỉ đạo các đơn vị ĐKDT tập hợp các đề nghị sửa chữa sai sót trong dữ liệu ĐKDT của thí sinh, đối chiếu với hồ sơ gốc (phiếu đăng ký dự thi số 1) và gửi về sở GD-ĐT tổng hợp để chuyển cho các Hội đồng thi trước ngày 24.6; in và gửi Giấy báo dự thi đã cập nhật các sửa chữa cho thí sinh trước ngày 27.6; sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh thuộc cụm thi tại tỉnh (nếu có) và cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Bộ cũng yêu cầu các trường đại học chủ trì cụm thi tổ chức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT đến hết ngày 24.6 của thí sinh tự do dự tuyển sinh vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển nhưng chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia. In và chuyển giấy báo dự thi cho các thí sinh này; tiếp nhận đề nghị sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh từ các sở GDĐT và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Hoàn thành việc sắp xếp phòng thi cho thí sinh có thay đổi về môn thi trước ngày 26/6.
Ngoài ra, để đảm bảo không gây ra các xáo trộn về phòng thi đã sắp xếp, các trường có thể đánh số báo danh bổ sung cho các thí sinh mới ĐKDT và bố trí các thí sinh này cũng như các thí sinh đề nghị sửa chữa các sai sót về môn thi ở các phòng thi riêng. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ cấp tài khoản để Hội đồng thi do trường đại học chủ trì có thể nhập hồ sơ cho thí sinh đăng ký bổ sung.

Kỳ thi tuyển sinh 2015: Bộ GD-ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2015

Bộ GD-ĐT thống nhất lịch thi, thời gian biểu từng buổi thi theo quy định. Cụ thể: Bộ GD-ĐT thống nhất thời điểm bóc túi đựng đề thi tại phòng thi: Buổi sáng 7 giờ 45 phút, buổi chiều 14 giờ 15 phút.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, trong kế hoạch tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2015, các đơn vị chủ trì cụm thi đã hoàn thành việc xếp phòng thi, các đơn vị đăng ký dự thi (ĐKDT). Các trường cũng chuyển Giấy báo dự thi cho thí sinh.

Tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn còn một số thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia; một số thí sinh bị sai thông tin ĐKDT kể cả thông tin về môn thi.

Do đó, chiều 18.6, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT có văn bản gửi các Sở GD-ĐT, các đại học, học viện và trường đại học chủ trì cụm thi về việc sửa chữa sai sót trong dữ liệu đăng ký dự tuyển gia hạn thời gian nộp hồ sơ cho thí sinh.


Để đảm bảo quyền lợi và tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở GD-ĐT, các đại học, học viện, các trường đại học (các trường) chủ trì cụm thi tập hợp các đề nghị sửa chữa sai sót trong dữ liệu ĐKDT của thí sinh, đối chiếu với hồ sơ gốc (phiếu đăng ký dự thi số 1) và gửi về sở GD-ĐT tổng hợp để chuyển cho các hội đồng thi trước ngày 24 tháng 6 năm 2015.

“Các cụm thi in và gửi Giấy báo dự thi đã cập nhật các sửa chữa cho thí sinh trước ngày 27 tháng 6 năm 2015”, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu.

Đối với các trường chủ trì cụm thi phải tổ chức tiếp nhận hồ sơ ĐKDT đến hết ngày 24 tháng 6 năm 2015 của thí sinh tự do dự tuyển vào các trường công an, quân đội đã qua sơ tuyển nhưng chưa đăng ký dự kỳ thi THPT quốc gia. In và chuyển giấy báo dự thi cho các thí sinh này.

Bộ GD-ĐT cũng đề nghị tiếp nhận đề nghị sửa chữa thông tin ĐKDT của thí sinh từ các sở GD-ĐT và cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Hoàn thành việc sắp xếp phòng thi cho thí sinh có thay đổi về môn thi trước ngày 26 tháng 6 năm 2015.

Để đảm bảo không gây ra các xáo trộn về phòng thi đã sắp xếp, các trường có thể đánh số báo danh bổ sung cho các thí sinh mới đăng ký dự thi và bố trí các thí sinh này cũng như các thí sinh đề nghị sửa chữa các sai sót về môn thi ở các phòng thi riêng.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục sẽ cấp tài khoản để hội đồng thi do trường đại học chủ trì có thể nhập hồ sơ cho thí sinh đăng ký bổ sung. Kết quả xử lý, đề nghị các trường, các sở GD-ĐT báo cáo Bộ GD-ĐT trước ngày 28 tháng 6 năm 2015. Cùng ngày, ông Ga cũng có văn bản chính thức về lịch, thời biểu thi TH-PT quốc gia năm 2015.

Theo đó, Bộ GD-ĐT thống nhất lịch thi, thời gian biểu từng buổi thi theo quy định. Cụ thể: Bộ GD-ĐT thống nhất thời điểm bóc túi đựng đề thi tại phòng thi: Buổi sáng 7 giờ 45 phút, buổi chiều 14 giờ 15 phút.


Theo

  • Doanhnghiep.vn, tin gốc: http://doanhnghiepvn.vn/%60-nam-2015-d47791.html
  • Dân việt, tin gốc: http://danviet.vn/giao-duc/thi-tot-nghiep-thpt-quoc-gia-bo-gddt-chot-lich-thi-601162.html

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, tra điểm thi tốt nghiệp 2015, kỳ thi THPT quốc gia, thithptquocgia, thi thpt quoc gia

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Chốt lịch, thời gian biểu thi THPT quốc gia năm 2015, Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp 2015, kỳ thi THPT quốc gia, thithptquocgia, thi thpt quoc gia

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017