Trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn thi

Chỉ tiêu tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

THV

1.980

Cơ sở Việt Trì: P. Nông Trang, TP. Việt Trì, T Phú Thọ.

ĐT: (0210) 3993.369; Fax: 0210.3993468

Cơ sở Phú Thọ: P. Hùng Vương, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: (0210) 3820042; Fax: (0210) 3714069

 

Các ngành đào tạo đại học:

1.600

Sư phạm Toán học

 

D140209

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

 

640

Sư phạm Toán - Lý

Sư phạm Vật lý

 

D140211

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

Sư phạm Hóa học

 

D140212

1. Toán, Hóa, Lý

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh

Sư phạm Sinh học

 

D140213

1. Toán, Sinh, Hóa

2. Toán, Sinh, Lý

3. Toán, Sinh, Tiếng Anh

Sư phạm Lịch sử - GDCD

 

D140218

1. Văn, Sử, Địa

2. Văn, Sử, Tiếng Anh

Sư phạm Ngữ Văn

 

D140217

1. Văn, Sử, Địa

2. Văn, Sử, Tiếng Anh

3. Văn, Địa,Tiếng Anh

Sư phạm Tiếng Anh

 

D140231

1. Tiếng Anh, Văn, Toán

2. Tiếng Anh, Văn, Địa

3. Tiếng Anh, Văn, Sử

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Văn, Tiếng Anh

3. Toán, Lý, Tiếng Anh

4. Văn, Sử , Địa

Giáo dục Mầm non

 

D140201

Văn, Toán, thi năng khiếu (Đọc diễn cảm, kể chuyện và hát)

Giáo dục Thể chất

 

D140206

Toán, Sinh, thi năng khiếu

(Bật xa tại chỗ; Gập thân trên thang dóng; Chạy 100m)

Sư phạm Âm nhạc

 

D140221

Văn, thi năng khiếu

(thanh nhạc, thẩm âm tiết tấu)

Sư phạm Mỹ Thuật

 

D140222

Văn, Thi năng khiếu

(hình họa, vẽ trang trí)

Khoa học Cây trồng

 

D620110

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Văn, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Lý, Tiếng Anh

 

 

 

 

960

Chăn nuôi  (Chăn nuôi - Thú y)

 

D620105

Thú y

 

D640101

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

 

D510301

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí

 

D510201

Công nghệ Thông tin

 

D480201

Kinh tế Nông nghiệp

 

D620115

Kinh tế (kinh tế đầu tư)

 

D310101

Kế toán

 

D340301

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Tài chính – Ngân hàng

 

D340201

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

1. Văn, Sử, Địa

2. Văn, Toán, Tiếng Anh

3. Văn, Sử, Tiếng Anh

4. Văn, Địa, Tiếng Anh

Hướng dẫn viên du lịch

 

D220341

Công tác Xã hội

 

D760101

Việt Nam học

 

D220113

Ngôn ngữ Trung Quốc

 

D220204

1. Tiếng Anh , Văn , Toán

2. Tiếng Anh , Văn , Sử

3. Tiếng Anh , Văn , Địa

4. Tiếng Trung, Văn, Toán

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

1. Tiếng Anh, Văn, Toán

2. Tiếng Anh, Văn, Sử

3. Tiếng Anh, Văn, Địa

Các ngành đào tạo cao đẳng:

380

Sư phạm Toán - Lý

 

C140209

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa, Sinh

4. Toán, Hóa, Tiếng Anh

380

Kế toán

 

C340301

Quản trị kinh doanh

 

C340101

Công nghệ thông tin

 

C480201

Sư phạm Hóa - Sinh

 

C140212

1. Toán, Hóa, Lý

2. Toán, Hóa, Tiếng Anh

3. Toán, Hóa, Sinh

Sư phạm Tiếng Anh

 

C140231

1. Tiếng Anh, Văn, Toán

2. Tiếng Anh, Văn, Sử

3. Tiếng Anh, Văn, Địa

Sư phạm Sử - GDCD

 

C140218

1.Văn, Sử, Địa

2. Văn, Sử, Tiếng Anh

Giáo dục Tiểu học

 

C140202

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Văn, Tiếng Anh

3. Toán, Lý, Tiếng Anh

4. Văn, Sử , Địa

Giáo dục Mầm non

 

C140201

Toán, Văn, thi năng khiếu

(Đọc diễn cảm, kể chuyện và hát)

 

* Phương thức tuyển sinh trường Đại học Hùng Vương Phú Thọ

+ Các ngành đại học SP Toán học, SP Vật Lý, SP Hóa học, SP Sinh học, SP Lịch sử, SP Ngữ Văn, SP Tiếng Anh, GD Tiểu học: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức. Điểm xét tuyển được xác định từ kết quả 3 môn thi theo quy định của ngành học.

+ Các ngành ĐH Giáo dục Mầm non, GD Thể chất, SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, CĐ GD mầm non: Xét tuyển dựa trên trung bình các môn văn hóa tương ứng của 6 học kỳ  trong chương trình THPT và thi năng khiếu.

+ Các ngành khác xét tuyển:

- Dành 40% chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì tổ chức. Điểm xét tuyển được xác định từ kết quả 3 môn thi theo quy định của ngành học.

- Dành 60% chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả điểm trung bình của 6 học kỳ đối với 3 môn học trong chương trình THPT do thí sinh lựa chọn theo quy định của ngành học.

* Vùng tuyển:

+ Hệ ĐH và CĐ ngoài sư phạm: tuyển sinh toàn quốc.

+ Hệ Đại học Sư phạm: tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tây (cũ), Hoà Bình.

+ Hệ CĐSP: chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ.