Trường Đại học Công nghệ TP.HCM

  • 144/24 Điện Biên Phủ - P.25 – Q.Bình Thạnh – TP.HCM;
  • ĐT: (08) 35.120792– (08) 22.010.077
  • Ký hiệu trường: DKC

THÔNG TIN TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã ngành

Môn xét tuyển

Tổng 
chỉ tiêu tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

DKC

 

 

5800

Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 08 5445 2222 – 08 2201 0077

Email: tuyensinh@hutech.edu.vn – website: www.hutech.edu.vn

 

Các ngành đào tạo đại học (27 ngành)

4600

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

D520207

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

100

Kỹ thuật điện - điện tử

 

D520201

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

100

Kỹ thuật cơ - điện tử

 

D520114

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

100

Kỹ thuật cơ khí

 

D520103

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

100

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

100

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

D510205

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

200

Công nghệ thông tin

 

D480201

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

300

Kỹ thuật công trình xây dựng

 

D580201

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

200

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

 

D580205

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

100

Kỹ thuật môi trường

 

D520320

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

200

Công nghệ sinh học

 

D420201

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

200

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

200

Quản trị kinh doanh

 

D340101

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

300

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

200

Quản trị khách sạn

 

D340107

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

200

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

D340109

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

200

Marketing

 

D340115

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

100

Luật kinh tế

 

D380107

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

200

Kế toán

 

D340301

(Toán, Lý Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

300

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

(Toán, Lý Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

200

Kinh tế xây dựng

 

D580301

(Toán, Lý Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

100

Thiết kế nội thất

 

D210405

(Toán, Lý, Năng khiếu vẽ) (Toán,
Văn, Năng khiếu vẽ) (Toán, TA,
Năng khiếu vẽ)

200

Thiết kế thời trang

 

D210404

(Toán, Lý, Năng khiếu vẽ) (Toán,
Văn, Năng khiếu vẽ) (Toán, TA,
Năng khiếu vẽ)

100

Kiến trúc

 

D580102

(Toán, Lý, Năng khiếu vẽ) (Toán,
Văn, Năng khiếu vẽ) (Toán, TA,
Năng khiếu vẽ)

200

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

(Toán, Lý, TA) (Văn, Toán, TA)
(Văn, Sử, TA)

200

Ngôn ngữ Nhật

 

D220209

(Toán, Lý, TA) (Văn, Toán, TA)
(Văn, Sử, TA) (Văn, Toán, Tiếng Nhật)

100

Tâm lý học

 

D310401

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Toán, Hóa, Sinh) (Văn, Sử, Địa) (Văn, Toán, TA)

100

Các ngành đào tạo cao đẳng (19 ngành)

1200

Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông

 

C510302

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

 

C510301

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

C510203

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

 

C510201

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

C510303

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ thông tin

 

C480201

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

C510103

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ kỹ thuật môi trường

 

C510406

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ sinh học

 

C420201

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Công nghệ thực phẩm

 

C540102

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Hóa, Sinh)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Quản trị kinh doanh

 

C340101

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

60

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

C340103

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

60

Quản trị khách sạn

 

C340107

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

120

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

 

C340109

(Toán, Lý, Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Văn, Sử, Địa)

60

Kế toán

 

C340301

(Toán, Lý Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Tài chính - Ngân hàng

 

C340201

(Toán, Lý Hóa) (Toán, Lý, TA)
(Văn, Toán, TA) (Toán, Hóa, TA)

60

Thiết kế nội thất

 

C210405

(Toán, Lý, Năng khiếu vẽ) (Toán,
Văn, Năng khiếu vẽ) (Toán, TA,
Năng khiếu vẽ)

60

Thiết kế thời trang

 

C210404

(Toán, Lý, Năng khiếu vẽ) (Toán,
Văn, Năng khiếu vẽ) (Toán, TA,
Năng khiếu vẽ)

60

Tiếng Anh

 

C220201

(Toán, Lý, TA) (Văn, Toán, TA)
(Văn, Sử, TA)

60

 

Năm 2015, Trường Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH) thực hiện đồng thời hai phương thức tuyển sinh là tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và xét tuyển theo học bạ trung học phổ thông cho tất cả các ngành đào tạo bậc đại học và cao đẳng chính quy.

Theo đó, với tổng chỉ tiêu là 5,800, HUTECH dành 70% chỉ tiêu tuyển sinh theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia và 30% chỉ tiêu tuyển sinh theo phương thức xét tuyển học bạ.

Phương thức tuyển sinh trường Đại học Công nghệ TP.HCM

1. Phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Trường dành 70% chỉ tiêu để tuyển sinh theo phương thức này

Tiêu chí và phương pháp xét tuyển

- Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tham gia và đậu tốt nghiệp THPT trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015.

+ Đạt điểm tối thiểu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với các môn trong nhóm môn xét tuyển.

+ Nhóm môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành được liệt kê trong bảng trên

Ghi chú: Với môn năng khiếu vẽ, trường sẽ tổ chức thi riêng cho thí sinh hoặc thí sinh nộp kết quả thi môn này ở trường khác để xét tuyển.

- Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.

Lịch tuyển sinh: sẽ thông báo đến thí sinh theo lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: theo quy định về tuyển sinh 2015

Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

2. Phương thức tuyển sinh theo hình thức xét điểm học bạ: Trường dành 30% chỉ tiêu cho hình thức tuyển sinh này.

Tiêu chí và phương pháp xét tuyển

- Điều kiện để được xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển cho từng ngành trong 3 năm học THPT ((TB cả năm lớp 10 + TB cả năm lớp 11+ TB cả năm lớp 12)/3) đạt từ 6.0 trở lên đối với bậc đại học và 5.5 trở lên đối với bậc cao đẳng. Các môn được dùng để xét tuyển vào các ngành tương ứng được trình bày trong bảng ở mục 1.

- Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì tổng điểm trung bình các môn xét tuyển được tính để xét trúng tuyển. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu dự kiến.

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào bậc đại học ngành Công nghệ sinh học (mã ngành D420201) với nhóm môn xét tuyển là (Toán, Hóa, Sinh) thì phải đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển như sau:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

+ Điểm TB môn Toán = (điểm TB Toán năm lớp 10 + điểm TB Toán năm lớp 11+ điểm TB Toán năm lớp 12)/3 >=6

+ Điểm TB môn Hóa = (điểm TB Hóa năm lớp 10 + điểm TB Hóa năm lớp 11+ điểm TB Hóa năm lớp 12)/3 >=6

+ Điểm TB môn Sinh = (điểm TB Sinh năm lớp 10 + điểm TB Sinh năm lớp 11+ điểm TB Sinh năm lớp 12)/3 >=6

Điểm xét trúng tuyển = Điểm TB môn Toán + Điểm TB môn Hóa + Điểm TB môn Sinh

 

Lịch tuyển sinh: sẽ thông báo đến thí sinh sau khi có lịch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Đơn xin xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Công nghệ TP. HCM.

- Bản photo công chứng học bạ THPT.

- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

- 3 ảnh cỡ 3x4 chụp trong vòng 6 tháng.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

 

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

Phòng Tư vấn – Tuyển sinh – Truyền thông

Đại học Công nghệ Tp.HCM (HUTECH)

Số 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM

Điện thoại: 08 5445 2222 – 08 2201 0077

Email: tuyensinh@hutech.edu.vn – website: www.hutech.edu.vn