Cách nói về lý do nghỉ việc khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

Cách nói về lý do nghỉ việc khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh - Đây là bài viết thuộc chuỗi bài về các tình huống giao tiếp tiếng anh thông dụng. Tìm hiểu chi tiết về các mẫu câu nói thường gặp như: giới thiệu bản thân, nói về thế mạnh, về sếp cũ hay về mục tiêu nghề nghiệp của bạn khi xin việc.

Phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh: Cách nói về lý do nghỉ việc - Đây là bài viết thuộc chuỗi bài về các tình huống giao tiếp tiếng anh thông dụng của chuyên mục tiếng anh cho người đi làm của Kenhtuyensinh.vn mời bạn đọc thường xuyên đón theo dõi. Bạn cũng có thể đăng ký tham gia khoá học Kỹ năng phỏng vấn việc làm tại cổng đào tạo trực tuyến Academy.vn để nắm bắt những câu hỏi thường gặp khi phỏng vấn xin việc và cách trả lời thông minh nhất. Xem video giới thiệu về chương trình này:


Cách nói về lý do nghỉ việc bằng tiếng anh

A: So have you worked in your present company for 4 years? / Vậy anh đã làm việc ở công ty hiện nay được 4 năm rồi?

B: Yes, I have / Vâng, đúng vậy

A: Why do you want to resign? / Tại sao anh muốn thôi việc?

B: As you know, I serve as a secretary in my present company. I really want to look for a more challenging opportunity / Như ông biết đó, tôi làm thư kí ở công ty hiện nay của tôi. Tôi thật sự muốn tìm 1 cơ hội thử thách hơn.

A: Don’t you like the present work? / Anh không thích công việc hiện nay sao?

B: I like the work, but the salary is too small, as a man I really want to give my wife and my little daughter a better life / Tôi thích công việc đó, nhưng lương quá ít. Là đàn ông, tôi thật sự mong muốn cho vợ và con gái của tôi 1 cuộc sống tốt đẹp hơn.

A: So you decide to leave? / Vì vậy anh quyết định nghỉ việc?

B: Yes, and my present job is similar to what you advertised in the Monday’s newspaper / Vâng, và việc làm hiện nay của tôi tương tự như những gì ông đã quảng cáo trên tờ báo ra ngày thứ hai

A: That’s reason for your choosing our opportunity? / Đó là lý do để anh chọn công ty của chúng tôi à?

B: Yes, as my experience is closely related to this job / Phải, vì kinh nghiệm làm việc của tôi liên quan chặt chẽ tới công việc này

A: Sure! I believe you can. Does your boss know you are leaving? Chắc chắn vậy! Tôi tin anh có thể làm được. Sếp của anh có biết anh sắp nghỉ việc không?

B: Yes, he understands me and would like to be my referee / Có, ông ấy hiểu tôi và muốn là người giới thiệu tôi.

Cách nói về lý do nghỉ việc khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

Cách nói về lý do nghỉ việc khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh

1/ How many days were you absent from work last year? Why? / Năm ngoái anh đã nghỉ làm bao nhiêu ngày? Tại sao?

A: I took 5 days off last year, which were all sick days / Năm ngoái tôi nghỉ 5 ngày, đều là những ngày tôi bị bệnh

B: I was absent from work for 4 days last year. I went to my grandmother’s funeral, and I had a bad fever that put me in bed for 3 days. I missed very little work. The year before I only missed 2 days / Năm ngoái tôi nghỉ làm 4 ngày. Tôi dự lễ tang của bà tôi, và tôi đã bị sốt nặng đến nỗi tôi đã nằm 3 ngày. Tôi ít khi nghỉ làm. Năm kia tôi chỉ nghỉ 2 ngày. Lưu ý: Bạn đang xem các mẫu câu nói thường gặp khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh - đây là 1 phần nội dung trong chương trình đào tạo kỹ năng phỏng vấn xin việc làm tại cổng đào tạo trực tuyến Academy.vn.

2/ Tell me about your previous bosses / Hãy nói cho tôi biết về các ông chủ trước đây của anh

A: My last boss worked very hard. He never left the office before his subordinates. He was demanding of us, but he was always quite fair. Even though he was a hard worker, he dind’t work on holidays because he was active at outdoor sports such as tennis in the summer and skiing in the winter. He was energetic, and I liked his attitude / Ông chủ trước đây của tôi làm việc rất chăm chỉ. O6ng ấy không bao giờ rời văn phòng trước cấp dưới . Ông ấy đòi hỏi rất nhiều ở chúng tôi, nhưng ông ấy luôn công bằng. Mặc dù ông ấy là người làm việc chăm, nhưng ông ấy không làm vào các ngày nghỉ vì ông rất tích cực tham gia các môn thể thoai ngoài trời như quần vợt vào mùa hè và trượt tuyết vào mùa đông. Ông ấy rất năng nổ và tôi rất thích thái độ của ông ấy.

3/ What do you think of your current boss? Anh thấy ông chủ hiện giờ của ông thế nào?

A: My current supervisor is a personable and highly trained individual. I have the utmost respect for his qualifications and his supervisory style. He treats supervisions as a dialogue in wich both parties continue to learn. His wonderful sense of humor helps keep staff morale up. Campassion and fairness are also qualities he possess / Cấp trên hiện giờ của tôi là 1 người dễ mến và có chuyên môn tốt. Tôi rất khâm phục các bằng cấp và phong cách quản lý của ông ấy. Ông ấy xem các công tác quản lý là 1 cuộc đối thoại mà trong đó cả 2 bên không ngừng học hỏi. Tính khôi hài tuyệt vời của ông ấy giúp tinh thần của nhân viên luôn hưng phấn.Ông ấy cũng có lòng thương người và sự công bằng.

A: Why do you decide to change your job? / Tại sao anh quyết định thay đổi việc làm của anh?

B: Because my present job is out of my field and expertise. Since my major is international baking, I really hope to work at a bank / Bởi vì việc làm hiện nay của tôi không đúng ngành của tôi. Vì chuyên ngành giao dịch của tôi là giao dịch ngân hàng quốc tế, tôi thật sư hy vọng được làm việc ở ngân hàng. Bạn nên đọc thêm về bài viết: Cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh để biết cách nói về thế mạnh cũng như các kỹ năng mềm mà bạn có trong phần này.

A: Then, what’s the reason for your application for our bank since it is a new establishment in Shanghai? / Thế thì lý do gì khiến anh nộp đơn đến ngân hàng của chúng tôi vì đó là 1 cơ sở mới ở Thượng Hải?

B: Because your bank is a new one, I think I’ll be given more opportunities , and the working conditions and surroundings are  so excellent here / Chỉ vì ngân hàng của bà là ngân hàng mới, tôi nghĩ tôi sẽ có nhiều cơ hội hơn, và điều kiện làm việc và môi trường xung quanh đây rất tuyệt vời

A:  It certainly is. But the work is also very hard / Chắc chắn vậy. Nhưng công việc cũng rất khó khăn

B: I expect to work hard, madam / Thưa bà, tôi mong được làm việc chăm chỉ

A: You even don’t mind going on frequently business trip? Thậm chí anh không nề hà việc đi công tác thường xuyên sao?

B: No, I enjoy traveling / Không ạ, tôi thích đi đây đi đó

A: If you were hired, when would it be convenient for you to begin to work? / Nếu anh được tuyển, bắt đầu làm việc khi nào thì thuận lợi cho anh?

B: I’ll start to work tomorrow if you like / Nếu bà muốn, tôi sẽ bắt đầu làm việc ngay ngày mai ạ

Cách nói về sản phẩm và vị trí công việc bạn đang ứng tuyển

1/ What particularly are you most interested in about this company? Điều gì về công ty làm anh đặc biệt quan tâm?

A: I have learned through the corporate information introduced in the media that your company has a good product and a b national service network, which is essential for service for customers spread out across the country. I know from experience that having a good product is not enough to be successful in the market-place. What is more important in this changing economy is providing service for the customer, which your company is doing an excellent job at. / Tôi được biết qua thông tin của công ty được giới thiệu trên phương tiện thông tin đại chúng rằng công ty ông có 1 sản phẩm tốt, và 1 mạng lưới phục vu toàn quốc mạnh, chủ yếu là phục vụ khách hàng torng cả nước. Theo kinh nghiệm, tôi biết rằng có sản phẩm tốt thì chưa đủ để thành công trên thương trường. Điều quan trọng hơn trong nền kinh tế đang biến đổi này là cung cấp dịch vụ cho khách hàng, mà công ty ông đang làm rất tốt.

B: I am most interested in working in one of hotels abroad. I know you have a b presence in Australia, which is a country that I have always wanted to work in. I believe that companies with international presences are more advanced companies, and I would like to work at such an advanced company. / Tôi rất muốn làm việc tại 1 trong những khách sạn của ông ở nước ngoài. Tôi luôn thích có cơ hội làm việc ở nước ngoài. Tôi biết công ty ông có vị trí vững mạnh ở Úc, 1 đất nước mà tôi luôn muốn làm việc ở đó. Tôi cho rằng những công ty có mặt ở nước ngoài đều là những công ty tiến bộ hơn, và tôi muốn làm việc ở 1 công ty tiến bộ như vậy.

2/ Which of our products is your most favourite? Anh thích nhất sản phẩm nào của công ty chúng tôi?

A: My favourite product is your fully automated digital book because it is handy and easy to read. It is also helpful for publishers and new authors. Traditional publishers rarely select books written by unknown authors given the limited potential demand. By adopting the digital book technology, the publisher doesn’t need to carry a large paper book inventory, and avoid the high risk to cash flow shortages./  Sản phẩm tôi thích nhất là cuốn sách kĩ thuật số hoàn toàn tự động của công ty ông vì nó dễ sử dụng và dễ đọc. Nó cũng có ích cho các nhà xuất bản và các tác giả mới vào nghề. Các nhà xuất bản truyền thống hiếm khi chọn những cuốn sách do các tác giả chưa nổi tiếng sáng tác vì số lượng độc giả ít. Bằng cách sử dụng công nghệ của sách kĩ thuật số, nhà xuất bản không cần phải mang 1 sổ kiểm kê khổ giấy lớn, và tránh được nguy cơ cao bị thiếu hụt tiền mặt.

B: My favourite product is your fully automated digital book because it enables me to buy a new book and read it anywhere in the world. All I have to do is connect to the internet, and I can download whatever I want to read. This can be convenient when I at home in California, and it is incrediable when I elsewhere in the world,far from English language books / Sản phẩm tôi thích nhất là cuốn sách kỹ thuật số hoàn toàn tự động của công ty ông vì tôi có thể mua 1 cuốn sách mới và đọc nó ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Việc duy nhất tôi phải làm là kết nối internet , và có thể tải xuống bất kể cái gì tôi muốn đọc. Điều này rất tiện lợi khi tôi ở nhà tại California, nhưng không thể tin được là nó cũng tiện lợi khi tôi ở nơi nào khác trên thế giới, mà nơi đó không hề có sách tiếng Anh

3/ What do you want to achieve in your next job? / Anh muốn đạt được điều gì trong công việc sắp tới?

A: I would like to work closely with my collegues and exhcnage honest opinions in building up a customer–oriented servicing team / Tôi muốn hợp tác chặt chẽ với đồng nghiệp của tôi và trao đổi ý kiến chân thật để xây dựng 1 đội ngũ sẵn sàng phục vụ khách hàng

B: I want to make a difference. I don’t want to be a cog in a machine. I want to have responsibility and be able to make a real difference. Ideally I would like a job where I can help people. I am flexible in how I do this, but it is very important to me that I help people / Tôi muốn làm 1 việc khác lạ. Tôi không muốn làm 1 người giữ 1 nhiệm vụ bình thường, khiêm tốn. Tôi muốn nhận lãnh trách nhiệm và có thể làm 1 việc thật sự có ý nghĩa.Nói 1 cách lý tưởng thì tôi muốn có 1 công việc mà tôi có thể giúp đỡ người khác. Tôi rất linh hoat với cách làm việc này. Nhưng với tôi giúp đỡ người khác là rất quan trọng.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Cách nói về lý do nghỉ việc khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh, phỏng vấn xin việc, phỏng vấn xin việc bằng tiếng anh, tiếng anh cho người đi làm, học tiếng anh Online

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Ginseng English – Lấy Sự Tương Tác Làm Trọng Tâm Đào Tạo

Sự tương tác giữa giáo viên và học viên là một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc học ngoại ngữ. Một trong những trường Anh ngữ chú trọng vào điều này là Ginseng English.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017