Hội đồng xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 của Bộ GD&ĐT ngày 16/07 đã họp, thảo luận phương án xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh cho nhóm ngành sư phạm.

Những tiêu chí phụ trong xét tuyển đại học 2018

Đại học Kinh tế TP.HCM công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2018

Thảo luận phương án tuyển sinh nhóm ngành đào tạo

Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo  giáo viên hệ chính quy năm 2018 đề nghị Bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét quyết định ban hành ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm hệ chính quy năm 2018 để làm cơ sở cho các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện việc xét tuyển.

Các tiêu chí và mức điểm sàn tuyển sinh 2018 nhóm ngành sư phạm

Ngày 16/07/2018, Hội đồng đã họp, thảo luận về mức điểm sàn xét tuyển đối với các trường đào tạo giáo viên. Theo đó, dựa trên báo cáo kết quả phân tích điểm thi của Kỳ thi THPT quốc gia 2018 và ý kiến thảo luận của các thành viên, Hội đồng đã đưa ra các điều kiện xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Tiêu chí và ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào

Các điều kiện xác định tiêu chí bảo đảm chất lượng đầu vào nhóm ngành sư phạm gồm: Kết quả của thí sinh và chất lượng yêu cầu đối với nguồn tuyển; Chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm; Chính sách ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh.

Sau khi nghe Vụ Giáo dục Đại học, thường trực Hội đồng báo cáo kết quả phân tích điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2018 và ý kiến thảo luận của các thành viên tham dự, Hội đồng đã kết luận ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh ngành sư phạm đối với học sinh phổ thông ở khu vực 3 như sau:

Mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào đại học là 17 điểm; Mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào cao đẳng là 15 điểm; Mức điểm tối thiểu của các tổ hợp xét tuyển vào trung cấp là 13 điểm. Đây là mức điểm gồm ba môn thi/ bài thi và không nhân hệ số.

Các tiêu chí và mức điểm sàn tuyển sinh 2018 nhóm ngành sư phạm

Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên, đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên ở các trình độ đại học, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở lên.

Đối với trình độ cao đẳng, trình độ Trung cấp xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Nguồn Tổng hợp - Kênh Tuyển Sinh

Phát hiện đối tượng vi phạm quy chế trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang

Xử lí rõ ràng sai phạm khâu chấm thi tại Hà Giang