Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ GD-ĐT giúp đỡ về công tác giáo dục - đào tạo, tập trung đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy; mở một số ngành đào tạo;...

Bộ Quốc phòng phối hợp Bộ GD-ĐT vừa tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục, đào tạo trong quân đội năm 2020.

Liên quan hội đồng trường trong các cơ sở giáo dục đại học quân đội, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc đề nghị Vụ Giáo dục đại học, Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu để có tham mưu, đề xuất vì đối với các đơn vị giáo dục quốc phòng, sẽ có hướng dẫn riêng, bảo đảm đúng quy định và tính đến yếu tố đặc thù.

Bộ Quốc phòng đề nghị mở một số mã ngành

Các học viện, nhà trường quân đội được chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Ông Phúc thông tin Bộ GD-ĐT sẽ xây dựng tài liệu, giáo trình giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh THPT, sinh viên đại học và đề án đào tạo giáo viên… nên rất cần sự phối hợp của Bộ Quốc phòng, để chương trình, kế hoạch đạt hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Trung tướng Ngô Minh Tiến, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của 2 bộ, đồng thời đề nghị Bộ GD-ĐT tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Bộ Quốc phòng một cách toàn diện về công tác giáo dục - đào tạo.

Trong đó, tập trung vào đổi mới chương trình, nội dung giảng dạy, mở mới một số mã ngành đào tạo; nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh; đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, quản lý giáo dục; xét đề nghị công nhận đạt chức danh, danh hiệu nhà giáo phù hợp với đặc thù quân đội.

Trung tướng Ngô Minh Tiến yêu cầu các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GD-ĐT, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ các cơ sở đào tạo thuộc Bộ GD-ĐT thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự; nâng cao chất lượng bồi dưỡng, giáo dục quốc phòng và an ninh.

Đối với các học viện, nhà trường quân đội, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ GD-ĐT; đồng thời kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

> Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến mở thêm 2 ngành mới

> Nhìn lại những biến động của giáo dục trong năm 2020

Theo Zing News