Tại Mỹ, có hơn 3.000 tổ chức và chương trình chấp nhận điểm IELTS. Nhiều trường danh tiếng của Mỹ (Đại học Havard, Đại học Duke, Đại học Columbia) đã chọn chứng chỉ này thay vì chỉ chấp nhận chứng chỉ TOEFL như trước.
Dưới đây là danh sách 25 trường Đại học tại Mỹ yêu cầu bằng IELTS tối thiểu từ 5.5-6.5. Đây là số điểm tối thiểu, nếu đạt mức điểm cao hơn, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn để vào trường.


Image


Các trường yêu cầu IELTS 5.5 trở lên


 • University of Missouri
 • Ohio University
 • North Dakota State University
 • The University of Texas-Pan
 • American Central Michigan University
 • University of Louisiana at Monroe
 • Southern New Hampshire University
 • New Mexico State University
 • Kent State University
 • Murray State University


Các trường yêu cầu IELTS 6.5 trở lên

 

 • University of Michigan
 • University of Arkansas
 • The University of Texas at San Antonio
 • University of Minnesota
 • Pratt Institute
 • Emerson College
 • University of Illinois at Chicago
 • Louisiana State University,
 • Baton Rouge University of Denver Penn State
 • George Mason University
 • The University of Oklahoma
 • University of Alabama
 • Tuscaloosa Syracuse University
 • Virginia Tech

 Mức điểm được cập nhật vào tháng 4/2017. Trước khi nộp hồ sơ, bạn nên kiểm tra lại lần nữa điểm yêu cầu IELTS tối thiểu tại website của trường. Hơn nữa, mức điểm yêu cầu của một số khoa có thể cao hơn một chút so với mức điểm vào trường.


Theo vnexpress.net