Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh: Đảo ngữ thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh. Chúng ta thử cùng Enci khám phá một vài cách đảo ngữ thông dụng nhé!

CÂU ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH - BÀI TẬP VỀ CÂU ĐẢO NGỮ TRONG TIẾNG ANH

Trong tiếng Anh, hiện tượng đảo ngữ là một hiện tượng khó và ít thường xuyên được sử dụng. Đảo ngữ thường được sử dụng khi muốn nhấn mạnh. Chúng ta thử cùng Enci khám phá một vài cách đảo ngữ thông dụng nhé!

1. Đảo ngữ với NO và NOT

No + N + auxiliary + S + Verb(inf)

Not any + N + auxiliary + S + verb(inf)

Eg: No money shall I lend you from now on = Not any money shall I lend you from now on. (Mình sẽ không cho cậu vay một đồng nào kể từ bây giờ)


Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh: Cấu trúc thường gặp nhất

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh: Cấu trúc thường gặp nhất2. Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....

Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever + auxiliary + S + V

Eg: Never in mid-summer does it snow. (Không bao giờ có tuyết vào giữa mùa hè)

Hardly ever does he speak in the public. (Hiếm khi anh ta nói trước đám đông)3. Đảo ngữ với ONLY

only later

only in this way

only in that way

only then + auxiliary + S + V

only after + N

only by V_ing/ N

only when + clause

only with + N

only if + clause

only in adv of time/ place

Eg:

Only after all guest had gone home could we relax. (Chỉ sau khi khách khứa về hết, chúng tôi mới được thư giãn)

Only when I understand her did I like her. (Chỉ khi tôi đã hiểu, tôi mới thích cô ấy)

Only by practising English every day can you speak it fluently. (Chỉ bằng cách luyện tập tiếng Anh hàng ngày bạn mới có thể nói trôi chảy)4. Đảo ngữ với các cụm từ có No

At no time

On no condition

On no account + auxiliary + S + N

Under/ in no circumstances

For no searson

In no way

No longer

Eg: For no reason whall you play truant.

The money is not tobe paid under any circumstances = Under no circumsstances is the money tobe paid.

On no condition shall we accept their proposal.5. No sooner.... than....

Hardly/ Bearly/ Scarely.... When/ before

Eg: No sooner had I arrived home than the telephone rang.

Hardly had she put up her umbrella before the rain becam down in torrents.6. Đảo ngữ với Not only .... but.... also ....

Not only + auxiliary + S + V but.... also....

Eg: Not only is he good at E but he also draw very well.

Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

7. Đảo ngữ với SO

So + adj/ adv + auxiliary + S + V + that clause

Eg: So dark is it that I can't write.

So busy am I that I don't have time to look after myself.

So difficult was the exam that few student pass it.

So attractive is she that many boys run after her.8. So + adjective + be + N + clause

Eg: So intelligent is that she can answer all questions in the interview.9. Đảo ngữ với until/ till + clause/ adv of time + auxiliary +  S +  V

Eg: I won't come home till 10 o'clock = Not until/ till o'clock that I will come home = It is not until 10 o'clock that I will come home.

I didn't know that I had lost my key till I got home = Not until/ till I got home did I know that I had lost my key.10. Đảo ngữ với No where + auxiliary + S + V

Eg: No where in the VN is the scenery as beautiful as that in my country.

No where do I feel as comfortable as I do at home.

No where can you buy the goods as good as those in my country.11. Đảo ngữ với câu điều kiện

a. Câu điều kiện loại 1: If clause = should + S + V

Should she come late she wil miss the train

should he lend me some money I will buy that house

b. Câu điều kiện loại 2: If clause = Were S + to V/ Were + S

If I were you I would work harder = Were I you...

If I knew her I would invite her to the party = Were I to know her...

c. Câu đk loại 3: If clause = Had + S + PII

If my parents hadn't encouraged me, I would have taken pass exam. = Had my parents not encouraged me, I would have taken pass exam.

Bấm để theo dõi bình luận về bài viết này trên Facebook của bạn.

Tags

Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh, Bài tập về câu đảo ngữ trong tiếng Anh, đảo ngữ trong tiếng Anh, câu đảo ngữ trong tiếng Anh, cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh, tiếng anh, học tiếng anh, trung tâm anh ngữ

Hỏi & Đáp

Bình luận của bạn

Bấm Like và kết bạn với Kênh tuyển sinh trên Facebook để nhận thông tin tuyển sinh nhanh nhất.

Ginseng English – Lấy Sự Tương Tác Làm Trọng Tâm Đào Tạo

Sự tương tác giữa giáo viên và học viên là một trong những yếu tố quyết định thành công trong việc học ngoại ngữ. Một trong những trường Anh ngữ chú trọng vào điều này là Ginseng English.

 
TIN HOT TRONG TUẦN
Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩnHOT - Cập nhật danh sách trường công bố điểm chuẩn
TRA CỨU điểm thi THPTHOT - TRA CỨU điểm thi THPT
Điểm chuẩn Đại học 2017HOT - Điểm chuẩn Đại học 2017