Nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT. Cùng Kênh Tuyển Sinh xem qua những cái tên nào bạn nên quan tâm trong mùa tuyển sinh này!

Lo ngại bất công bằng do quy định giảm điểm ưu tiên

Lo ngại bất công bằng do quy định giảm điểm ưu tiên

Quy chế mới, yêu cầu giảm điểm cộng ưu tiên cho thí sinh 22,5 điểm trở lên, được dự đoán sẽ tạo tác động lớn, thậm chí gây ra bất công mới trong xét tuyển...

Dưới đây là thông tin chi tiết các trường đại học, học viện tuyển sinh bằng phương thức xét học bạ THPT do Báo Lao Động cập nhật đến ngày 18/6:

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 1

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 2

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 3

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 4

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 5

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 6

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 7

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 8

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 9

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 10

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 11

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 12

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 13

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 14

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 15

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 16

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 17

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 18

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 19

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 20

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 21

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 22

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 23

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 24

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 25

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 26

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 27

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 28

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 29

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 30

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 31

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 32

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 33

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 34

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 35

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 36

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 37

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 38

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 39

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 40

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 41

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 42

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 43

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 44

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 45

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 46

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 47

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 48

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 49

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 50

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 51

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 52

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 53

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 54

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 55

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 56

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 57

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 58

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 59

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 60

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 61

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 62

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 63

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 64

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 65

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 66

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 67

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 68

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 69

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 70

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 71

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 72

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 73

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 74

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 75

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 76

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 77

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 78

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 79

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 80

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 81

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 82

236 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022 - Ảnh 83

> Có nên duy trì kỳ thi học sinh giỏi cấp THCS?

> Cần Thơ công bố điểm chuẩn vào 10 năm 2022

Theo báo Lao Động