Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn học bạ 2020. Điểm trúng tuyển thấp nhất là ngành Khoa học Y Sinh, 18.5 điểm

Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị công bố điểm chuẩn học bạ 2020

Điểm chuẩn học bạ Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐH Huế

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn học bạ 2020 - Ảnh 1

Viện nghiên cứu và đào tạo Việt Anh - ĐH Đà Nẵng chính thức công bố điểm chuẩn học bạ 2020

Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố hoặc có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển đã công bố và đạt các điều kiện phụ.

Thủ tướng chính phủ mong muốn Đại học Đà Nẵng trực tiếp đóng góp vào hệ sinh thái quốc gia khởi nghiệp. Do đó, cần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Có trách nhiệm hỗ trợ, nâng cao chất lượng đào tạo cho các trường đại học trong vùng, tạo điều kiện cho các trường đại học địa phương khác trở thành thành viên của Đại học Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc, thủ tướng chính phủ cũng đã trực tiếp giải quyết một số kiến nghị của Đại học Đà Nẵng về tổ chức, sắp xếp lại một số trường đại học thành viên; nâng cấp Viện nghiên cứu đào tạo Việt-Anh thành Đại học quốc tế; về cơ chế tiếp cận một số nguồn vốn đầu tư

Theo TTHN