Trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm 2021, học sinh lớp 9 ở TP.HCM đã hoàn thành xong thủ tục đăng ký nguyện vọng. Đồng thời, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng đã có công bố về cách xử lý khi vi phạm quy chế thi.

hình thức tuyển sinh

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2020

Dự kiến ngày 5.5, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số học sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 vào từng trường. Với dữ liệu này, học sinh có nhu cầu có thể đều chỉnh nguyện vọng lần cuối trước khi kỳ thi diễn ra vào ngày 2 và 3.6.

Để học sinh không mắc những lỗi vi phạm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố hình thức xử lý kỷ luật thí sinh vi phạm quy chế thi.

Ông Lê Hoài Nam, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý, mọi vi phạm quy chế thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

Và trong hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 THPT năm 2021 do Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hoài Nam ký và ban hành có nêu rõ: Sở quy định rõ các hình thức xử lý kỷ luật khi thí sinh vi phạm quy chế như sau:

Hình thức khiển trách áp dụng với những thí sinh vi phạm lỗi nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập.

Thí sinh sẽ bị áp dụng hình thức xử lý cảnh cáo nếu đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó nhưng vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách; Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; Chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình. Hình thức này do cán bộ coi thi quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

Hình thức đình chỉ thi áp dụng với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ làm bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; Mang vật dụng trái phép theo quy định tại Điều 14 của Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT vào phòng thi; Đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; Có hành động gây gỗ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

Các cán bộ coi thi sẽ lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo trưởng điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu trưởng điểm thi không nhất trí thì báo cáo trưởng ban coi thi quyết định.

Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định. Và những thí sinh bị đình chỉ thi chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận.

Ngoài ra, hình thức trừ điểm bài thi áp dụng với thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó; Cho điểm 0 (không) đối với các bài thi được chép từ các tài liệu mang trái phép vào phòng thi; Có hai bài làm trở lên đối với một bài thi; Bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp; giấy không đúng quy định.

Thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo.

Tuyển sinh lớp 10: Cách đăng ký nguyện vọng để tăng tỷ lệ trúng tuyển

Tuyển sinh lớp 10: TP.HCM công bố chỉ tiêu của 114 trường THPT công lập

Theo Thanh Niên