Vào ngày 8/3/2019, Trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT TP.HCM, ông Đỗ Minh Hoàng đã thông tin những quy định mới nhất về các chương trình tăng cường ngoại ngữ, hình thức tuyển sinh ngoại ngữ vào lớp 6 và lớp 10 năm học sắp tới đây.

> Những điểm cần lưu ý trong tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

> Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội và những điểm mới trong năm học 2019 - 2020

tuyển sinh chương trình ngoại ngữ lớp 6, 10

Phụ huynh nên lựa chọn chương trình ngoại ngữ phù hợp với khả năng và năng lực của trẻ.

Các chương trình ngoại ngữ ở bậc THCS

Đối với chương trình tăng cường tiếng Anh, theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM, các quận, huyện tuyển học sinh vào lớp 6 tăng cường tiếng Anh thực hiện theo nguyên tắc, tiếp nhận học sinh đã được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học của chương trình và có điểm kiểm tra công nhận trình độ từng kỹ năng ở lớp 5 đạt từ 6 điểm trở lên (do quận, huyện tự tổ chức). Hoặc có điểm toàn năm từng kỹ năng từ 6 điểm trở lên (đối với quận, huyện không tổ chức kiểm tra công nhận trình độ) hoặc có trình độ A2 theo khung CEFR như: chứng chỉ Cambridge Flyer đạt 10/15 khiên hoặc TOEFL Primary Step 2 đạt 3/5 huy hiệu, hoặc cấp độ Breakthrough 48 - 53 (Breakthrough pass) của PTE Young Learners.

Còn muốn học tiếng Pháp thì học sinh phải hoàn thành chương trình tiểu học và có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 8 điểm trở lên của năm học lớp 5 và có điểm trung bình của các môn tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp từ 6 điểm trở lên được chuyển thẳng vào các lớp 6 tăng cường tiếng Pháp và bằng tiếng Pháp (lộ trình A). Học sinh đạt điểm trung bình dưới 6 điểm có thể học theo chương trình tăng cường tiếng Pháp hoặc có thể theo học chương trình tiếng nước ngoài hiện hành.

Ngoài ra, Sở tổ chức chương trình tiếng Nhật tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1). Việc tuyển sinh vào các lớp 6 tiếng Nhật được thực hiện trong số học sinh đã có danh sách vào học lớp 6 của trường.

Tương tự, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THCS Lê Quý Đôn (quận 3) và THCS Võ Trường Toản (quận 1) sẽ tổ chức giảng dạy tiếng Đức bắt đầu từ lớp 6. Việc tuyển sinh thực hiện trong số học sinh đã có danh sách vào học lớp 6 của trường.

Vẫn sử dụng hình thức tuyển sinh trong số học sinh đã trúng tuyển vào trường thì 2 trường tổ chức giảng dạy tiếng Hàn là THCS Hoa Lư (quận 9) và Trường THCS Bình Thọ (quận Thủ Đức)

Ông Nguyễn Minh Hoàng cho hay các loại hình lớp học tăng cường ngoại ngữ, hằng năm, hội đồng trường có trách nhiệm xem xét đưa ra khỏi chương trình những học sinh không theo kịp chương trình và tổ chức khảo sát tuyển bổ sung.

Các chương trình giảng dạy ở bậc THPT

Ở bậc THPT, Sở khuyến khích các trường có điều kiện về giáo viên và cơ sở vật chất mở lớp 10 tăng cường tiếng Anh. Việc tuyển sinh được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với các yêu cầu sau: Điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Anh đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ Cambridge PET đạt từ 142/170 điểm (hoặc 140/210 điểm) trở lên hoặc FCE đạt từ 140/190 điểm (hoặc 140/210 điểm) trở lên hoặc chứng chỉ TOEFL Junior đạt từ 785/900 điểm trở lên hoặc cấp độ Level 1 từ 50 điểm trở lên của PTE General hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương. Và tốt nghiệp THCS loại khá trở lên.

Các trường: THPT Hùng Vương, Trần Khai Nguyên, Trần Quang Khải và Nam Kỳ Khởi Nghĩa tuyển sinh lớp 10 tăng cường tiếng Trung. Việc tuyển sinh vào các lớp 10 tăng cường tiếng Trung được thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường với điểm số từng kỹ năng của toàn năm lớp 9 tăng cường tiếng Trung đạt từ 6 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ B tiếng Trung trở lên.

Trường THPT Lê Quý Đôn, Trưng Vương và Marie Curie tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Nhật. Việc tuyển sinh thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường và đã học tiếng Nhật tại Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3) hoặc THCS Võ Trường Toản (quận 1)  đồng thời có điểm thi tuyển sinh môn tiếng Nhật từ 5,0 trở lên.

Các trường: THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Khuyến và Nguyễn Thượng Hiền tuyển sinh lớp 10 tiếng Đức. Việc tuyển sinh thực hiện trong số học sinh đã trúng tuyển vào lớp 10 của trường.

Đối với chương trình tiếng Pháp song ngữ, sau khi được công nhận tốt nghiệp THCS, học sinh trong khuôn khổ chương trình tiếng Pháp song ngữ phải qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THCS trong khuôn khổ của chương trình. Sau khi có kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THCS, những học sinh này sẽ được ưu tiên bố trí vào 1 trong 3 trường theo thứ tự điểm tuyển, đó là Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie.

Ngoài ra, các trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Phan Đăng Lưu cũng tuyển học sinh tăng cường tiếng Pháp trong số những học sinh đã trúng tuyển vào trường.

Với những thông tin trên, bên cạnh chọn trường học phù hợp với năng lực, điều kiện di chuyển, phụ huynh cũng có thể dễ dàng hơn trong việc đăng ký học môn ngoại ngữ cho con.

Theo Thanh niên