Có thể thấy, trong phương án tuyển sinh năm 2021 của ĐH Tôn Đức Thắng không có quá nhiều biến động trong số lượng chỉ tiêu à các ngành.

Tuyển sinh 2021: ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển theo 4 phương thức

Tuyển sinh 2021: ĐH Tôn Đức Thắng xét tuyển theo 4 phương thức

Trong kỳ tuyển sinh 2021, trường ĐH Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển 6.500 chỉ tiêu qua 4 phương thức. So với năm 2020, số chỉ tiêu của trường giảm nhưng không đáng kể.

Năm nay, Đại học Tôn Đức Thắng dự kiến tuyển 6.500 chỉ tiêu ở 40 ngành chương trình đại trà, 17 ngành chất lượng cao, 12 ngành học bằng tiếng Anh.

Theo đó, tổng chỉ tiêu còn phân phối cho 11 ngành chương trình học hai năm đầu tại cơ sở (Nha Trang, Khánh Hoà và Bảo Lộc, Lâm Đồng) và 13 ngành chương trình du học luân chuyển campus.

4 phương thức tuyển sinh chính của trường bao gồm: Xét tuyển theo kết quả quá trình học THPT; xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; ưu tiên xét tuyển theo quy định của trường; xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Số lượng ngành tuyển sinh của Đại học Tôn Đức Thắng:

Tuyển sinh 2021: ĐH Tôn Đức Thắng công bố chỉ tiêu xét tuyển dự kiến - Ảnh 1

Tuyển sinh 2021: ĐH Tôn Đức Thắng công bố chỉ tiêu xét tuyển dự kiến - Ảnh 2

Tuyển sinh 2021: ĐH Tôn Đức Thắng công bố chỉ tiêu xét tuyển dự kiến - Ảnh 3

Tuyển sinh 2021: ĐH Tôn Đức Thắng công bố chỉ tiêu xét tuyển dự kiến - Ảnh 4

Tuyển sinh 2021: ĐH Tôn Đức Thắng công bố chỉ tiêu xét tuyển dự kiến - Ảnh 5

XEM THÊM: Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng năm 2020